Recente berichten

‘Recht door zee’ is het thema van de Week van Gebed 2018

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.

Lees meer

Kerkennacht promotie filmpje

Allereerst is er de promofilm Meer dan een dak. Filmmaker Wessel van Wanrooij heeft een indrukwekkende promo gemaakt van 2 minuten,

Lees meer

Kerkennacht 23 juni “meer dan een dak”

Een commissie van de Raad van Kerken is bezig om de Kerkennacht voor Breda te organiseren, die op vrijdag 23 juni zal worden gehouden. Het heeft in beginsel een oecumenisch karakter. Het doel van zo’n kerkennacht is dat de Kerk meer is dan …

Lees meer