Hartelijk welkom bij de Raad van Kerken Breda

Wij zijn een gemeenschap van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Breda. Vanuit christelijke inspiratie stellen wij ons ten doel:

  • De samenwerking en streven naar eenheid tussen de kerken;
  • De gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving;
  • De ontmoeting met mensen van een andere religie.

Op de agenda staan zowel theologische als maatschappelijke vraagstukken. De raad onderhoudt relaties met vertegenwoordigers van andere religies, overheden, politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

OPEN AZC DAG 28 SEPTEMBER 2019

OPEN AZC DAG 28 SEPTEMBER 2019

Op 28 september bent u welkom op de Open AZC dag. In de buurt van Breda in AZC Gilze Rijen. Een initiatief van COA, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Vluchtelingenwerk Nederland. Kom ook ‘een bakkie doen’ in AZC Gilze Rijen.

MOZAÏEK VAN KERKPLEKKEN

MOZAÏEK VAN KERKPLEKKEN

Door nieuwe vormen van kerk-zijn kan de kerk misschien beter aansluiten bij een samenleving die steeds diverser wordt. Daarmee wordt nu geëxperimenteerd door de Protestantse Kerk Nederland.

‘STILSTAAN BIJ GELOVEN’

‘STILSTAAN BIJ GELOVEN’

Ons najaarsprogramma is weer uit: cursussen, gespreksgroepen of avonden over een bepaald thema (religieus, actualiteit, persoonlijke ontwikkeling), film en muziek

Hartelijk welkom bij de Raad van Kerken Breda

Wij zijn een gemeenschap van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Breda. Vanuit christelijke inspiratie stellen wij ons ten doel:

  • De samenwerking en streven naar eenheid tussen de kerken;
  • De gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving;
  • De ontmoeting met mensen van een andere religie.

Op de agenda staan zowel theologische als maatschappelijke vraagstukken. De raad onderhoudt relaties met vertegenwoordigers van andere religies, overheden, politieke partijen en maatschappelijke organisaties.