Hartelijk welkom bij de Raad van Kerken Breda

Wij zijn een gemeenschap van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Breda. Vanuit christelijke inspiratie stellen wij ons ten doel:

  • De samenwerking en streven naar eenheid tussen de kerken;
  • De gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving;
  • De ontmoeting met mensen van een andere religie.

Op de agenda staan zowel theologische als maatschappelijke vraagstukken. De raad onderhoudt relaties met vertegenwoordigers van andere religies, overheden, politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

DE INSPIRATIE VAN BETHEL

De Vereniging Beraad Grote Steden van de Protestantse Kerk in Nederland houdt zijn voorjaarsconferentie dit jaar op vrijdagmiddag 17 mei in het Buurt en Kerkhuis Bethel in Den Haag. Het thema is "De inspiratie van Bethel. Over het kerkasiel: vasthouden en verdergaan"....

IN VRIJHEID KIEZEN

Het door het Comité 4 en 5 mei gekozen jaarthema van 2019 luidt: ’In vrijheid kiezen’. Suggesties van de projectgroep ‘Vieren’ van de Raad van Kerken Nederland voor gebeden, teksten en liederen voor een avondgebed op zaterdag 4 mei of een morgengebed zondag 5 mei.

‘STILSTAAN BIJ GELOVEN’

In dit programma werken samen de Raad van Kerken Breda met de daarbij aangesloten kerken (Rooms katholieke kerk, Remonstrantse gemeente Breda, Kerk van de Nazarener Breda e.o., Apostolisch Genootschap Breda, Leger des Heils, Doopsgezinde gemeente Breda, Evangelische...

DE KERK, EEN VEILIGE PLEK

De Raad van Kerken heeft besloten in 2019 een uitwisseling op gang te brengen tussen de kerken waar het gaat om het realiseren van een veilige omgeving voor met name minderjarigen en kwetsbare personen. Kerken en kerkelijke instellingen waren ook in 2018 geregeld in...

Hartelijk welkom bij de Raad van Kerken Breda

Wij zijn een gemeenschap van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Breda. Vanuit christelijke inspiratie stellen wij ons ten doel:

  • De samenwerking en streven naar eenheid tussen de kerken;
  • De gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving;
  • De ontmoeting met mensen van een andere religie.

Op de agenda staan zowel theologische als maatschappelijke vraagstukken. De raad onderhoudt relaties met vertegenwoordigers van andere religies, overheden, politieke partijen en maatschappelijke organisaties.