Organisatie: Raad van Kerken in Nederland

Als aanloop naar de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen organiseert de Raad van Kerken in Nederland de Oecumenelezing. Het thema ervan is ook het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 31 augustus t/m 8 september 2022 plaatsvindt in het Duitse Karlsruhe: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. 

Vanwege de huidige lockdown is de oecumenelezing die op 14 januari plaats zou vinden, uitgesteld tot vrijdagmiddag 13 mei 2022. Tijdstip en plaats blijven hetzelfde: Aanvang 14.30 uur in de Geertekerk in Utrecht.

Prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, zal in de Oecumenelezing nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde de kerken ter harte moet gaan. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld, een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken is dat niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Na afloop van de lezing vindt een forumgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel. Een divers samengesteld panel geeft respons op de inleiding.

De bezinningstekst die de Wereldraad van Kerken met het oog op de assemblee in Karlsruhe heeft voorbereid, kan mogelijk van dienst zijn. Deze tekst is in het Nederlands, met een korte gesprekshandleiding, beschikbaar. De uitgave is op de site van de Raad van Kerken in Nederland ook als download beschikbaar (kosten € 1,25).

vrijdagmiddag 13 mei 2022.