Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig en is opkomen voor rechtvaardigheid en strijden tegen onrecht. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar de ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en vergeving en verzoening wordt gezocht.

Als we om ons heen kijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen en volkeren hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, uitbuiting en uitsluiting staan steeds weer mensen op die kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en rechtvaardigheid.

De grote vraag is nu wat kunnen wij in vredesnaam doen om tot een inclusieve samenleving te komen waar iedereen erbij hoort? Zijn wij in staat om uit onze eigen bubbel te komen en zoeken we de ander actief op of blijven we liever in ons veilig kringetje?

Het Mondiaal Centrum wil dit in de Vredesweek op zaterdag 18 september in de vorm van een gespreksgroep bespreken, met aansluitend Latijns-Amerikaanse life-muziek. Op 25 september is er een Vredeswandeling door Breda. Via PAX hopen we nog iemand uit Syrië te kunnen uitnodigen om te vertellen hoe hij of zij werkt aan de opbouw van het Vredesproces in Syrië en aan de opbouw van het land. Voor meer informatie zie te zijner tijd www.mondiaalcentrumbreda.nl