Op donderdagavond 29 september is er in Hervormd Kerkelijk Centrum ‘De Zaaier’ in IJsselmuiden een inspiratieavond rond het thema ‘Opvang van vluchtelingen door kerken’. De locatie is: Hervormd Kerkelijk Centrum ‘De Zaaier’ Dorpsweg 38 IJsselmuiden. Ervaringsdeskundigen delen de stappen die zij hebben gezet in de praktijk van de opvang. Ook iets voor jouw gemeente? Aanmelden kan vanaf nu.

In Kampen en IJsselmuiden zijn goede ervaringen opgedaan met de opvang van Oekraïense vluchtelingen door kerken, samen met de burgerlijke gemeente Kampen. Daar werken verschillende partijen uit de samenleving samen aan opvang.

Na een bezoek aan de gemeente Kampen pleitte Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, in dagblad Trouw dan ook voor een kleinschalige opvang van vluchtelingen, waarbij ook kerken worden betrokken. Kan dit ons inspireren om ook asielzoekers die nu in Ter Apel buiten slapen of rondtrekken langs noodopvanglocaties gastvrijer te ontvangen? Hoe kunnen kerken hierbij samenwerken met burgerlijke gemeenten?

Ervaringsdeskundigen van de kerken uit IJsselmuiden, de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland delen tijdens deze avond de stappen die zij hebben gezet in de praktijk van de opvang.

Aanmelden via de website van de Protestantse Kerk in Nederland

(Foto: Niek Stam)