Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt op vrijdag 8 november 2019 de resultaten in ontvangst te nemen van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoedebestrijding. Het rapport wordt namens de kerken aan haar aangeboden door bisschop Gerard de Korte (Rooms-katholieke kerk) en scriba René de Reuver (Protestantse Kerk). De bijeenkomst wordt geleid door Margje Fikse (presentator EO NPO Radio1).

Het rapport is opgesteld in opdracht van Kerken en Armoede, een organisatie waaraan o.a. de Raad van Kerken Nederland deelneemt. Het rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening door plaatselijke kerken aan mensen in Nederland die financieël in de knel komen. De aanbieding van het rapport vindt plaats op vrijdagmorgen 8 november in de Pauluskerk in Rotterdam. Bent u diaken of op een andere manier betrokken bij armoedebestrijding door uw kerk of gemeente? Dat bent u van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

Aansluitend op de overhandiging komen mensen aan het woord die zelf in armoede leven. Met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek gaan we in discussie over wat kerken tegenkomen en het beleid dat kerk en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland. Er is ook een optreden van het Amsterdamse daklozenkoor De Straatklinkers.

U kunt zich opgeven via de site van Kerken en Armoede, https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/

Daar kunt u ook de brochure ‘Samen tegen armoede’ downloaden en u op geven voor de Nieuwsbrief van Kerken en Armoede.