Activiteiten gedurende de Vredesweek 2022 in het Mondiaal Centrum Breda

Gedurende de Vredesweek 2022 organiseert het Mondiaal Centrum Breda de volgende activiteiten:

Zaterdag 17 september: Walk of Peace door Breda

Onder het motto “Het is tijd voor Vrede”. Met maatschappelijke en kerkelijke organisaties is een voorbereidingsgroep gevormd bestaande uit Amnesty Breda, Vluchtelingenwerk, Tientjes, FNV de Poolse vereniging, de PKN en het Bisdom Breda. Start om 12.00 uur bij de Vredesduif met een Stiltekring, een landelijke activiteit van de vredesorganisatie Pax, over de situatie in Ukraine op het Groenendijkplein bij de Vredesduif. De wandeling vervolgt naar:

  • Gemeenschapshuis de Biesdonk (12:30 uur; toespraak door pastoor Lars Peetoom namens de christelijke kerken, getuigenis van Mohammed Hassan over Vrede en oorlog in Afghanistan, uitdelen van soep met brood).
  • Moskee Arrahman, Archimedestraat (13:15 uur, ontvangst door de imam en het bestuur; spreker Groen Links raadslid Homayoen Madad).
  • De Koepel (14:30 uur; ontvangst door Oekraïners).
  • Mariakapel, hoek Claudius Prinsenlaan / Singel (15:30 uur; ontvangst en activiteit).
  • Mondiaal Centrum (16:30: getuigenis van Anita Bastet uit Rusland; 16:45: optreden van muziekgroep met zang onder leiding van Wout Kwakernaat; 17:15: afsluiting met maaltijd voor iedereen).
Maandag 19 september 19:30 uur: lezing Sylvana Simons over haar bijdrage aan het vredesproces 

 

Donderdag 22 september 19:30 uur: lezing van dr. Ernst Hirsch Ballin over Vrede en Recht (aanmelden verplicht via gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl)

Meer informatie over de Vredesweek activiteiten van het Mondiaal Centrum Breda op hun website

 

Pater Herman Wijtten over ‘Generatie Vrede’. Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda

Het thema van de vredesweek van PAX is dit jaar ‘Generatie Vrede’.  Pater Herman Wijtten wil daar met ons van gedachte over wisselen in het Leerhuis Lucaskerk & Augustinusparochie op 21 september in de Lucaskerk, aanvang 20:00 uur.

Zesenvijftig jaar geleden ging hij als jonge priester naar Washington om sociologie te studeren. Een interessante tijd. Hij hoorde Martin Luther King de beroemde woorden ‘I have a dream’ spreken. Na twee jaar vertrok hij naar de Filipijnen om aan de universiteit te werken. In de veertien jaar dat hij daar actief was, richtte hij een departement voor sociaal werk op en deed samen met studenten ontwikkelingswerk in de barrios. Daarna werd hij internationaal coördinator van de commissie van gerechtigheid, vrede, schepping en milieu voor congregatie van de SVD in Rome. Hij heeft dus veel waarvan hij kan vertellen.

 

Jaarlijkse Walk of Peace in Den Haag 25 september 2022

Op 25 september 2022 is de jaarlijkse Walk of Peace in Den Haag. De eerste Walk of Peace werd in 2015 georganiseerd door PAX en door de Raad van Kerken Nederland in Den Haag, stad van Vrede en Recht. Ook lokale Walks of Peace zijn er inmiddels, waaronder op 17 september in Breda.

Tijdens de wandeling van dit jaar denken en spreken over de ontwikkelingen in de wereld, de onzekerheid die oorlog voor Oekraïne met zich meebrengt in Europa en de relatie met oplaaiende conflicten in overige landen van de wereld.

De Walk of Peace 2022 begint bij het Vredespaleis te Den Haag, waar de wandelaars zich om 12.30 kunnen verzamelen. Het gedetailleerde programma en de route van de wandeling zal later bekend gemaakt worden. Meer informatie of als u de poster van de landelijke Walk of Peace wil downloaden op de website van de Raad van Kerken Nederland.