Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam op 8 november de resultaten in ontvangst van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoedebestrijding.

Het rapport werd haar namens de kerken aangeboden door bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katholieke Kerk) en scriba René de Reuver (Protestantse Kerk Nederland). Aansluitend op de overhandiging luisterden de bezoekers naar mensen die zelf in armoede leven, gevolgd door een discussie met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek over wat kerken tegenkomen en het beleid dat kerk en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland. Het Amsterdamse daklozenkoor De Straatklinkers trad op.

Het rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die in financiële knelposities komen. Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Ondanks krimp van de kerk zijn er meer aanvragen geweest en blijft de investering in geld en uren op peil. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat vandaag gepresenteerd werd. Kerken besteedden vorig jaar € 40,7 miljoen aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de omgerekende tijd mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens € 40,2 miljoen bij. In totaal een bijdrage van € 81 miljoen. Meer mensen deden een verzoek om hulp. In de top 10 van meest genoemde groepen die door kerken geholpen worden, vond sinds 2012 een verschuiving plaats. Stonden eerst ‘mensen zonder betaald werk’ bovenaan, nu zijn dat asielzoekers en vluchtelingen. ‘Mensen met een chronische ziekte’ en ‘gezinnen waarin één persoon betaald werkt’ worden veel vaker genoemd dan zeven jaar geleden.

 

Redenen voor hulpvraag

Schulden en een langdurig laag inkomen zijn de meest voorkomende redenen waarvoor mensen bij een kerk aankloppen. Andere redenen die kerken en diaconale organisaties noemen: vastlopen in loketten van instanties, last van ingewikkelde formulieren en terugvordering van teveel betaalde toeslagen. Bureaucratie als veroorzaker van de problematiek van armoede en schulden staat dus hoog in de ranglijst van genoemde problemen. De overheid is daarmee niet alleen armoedebestrijder maar ook veroorzaker van problemen.

Overheid kan meer doen

Richting de overheid adviseren de kerken om fouten die mensen maken vanwege ingewikkelde regelingen of formulieren niet langer als ’fraude’ te bestempelen. Gelet op de specifieke problemen onder jongeren pleiten de onderzoekers voor het omhoog brengen van de jeugdregelingen van 18 naar 21 jaar. Ook pleiten zij ervoor dat de overheid meer aansluiting zoekt bij hulpinitiatieven vanuit de kerken.

 

Het Onderzoek Armoede in Nederland is alweer de achtste editie van het driejaarlijkse onderzoek van kerken rondom armoedebestrijding. Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel. Het complete onderzoek is te vinden op knooppuntkerkenenarmoede.nl

De bundel met voornaamste resultaten, verhalen en achtergrondartikelen is voor 5 euro te bestellen bij de Protestantse Kerk in Nederland, of via Knooppunt Kerken en Armoede.

knooppuntkerkenenarmoede.nl/publieksbrochure