Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan deze week de deuren langs om zoveel mogelijk geld op te halen voor activiteiten van het Leger des Heils in Breda en omstreken. Het Leger des Heils wil een vangnet bieden voor de mensen die het alleen niet redden en op zichzelf zijn aangewezen. Dit gebeurt door middel van ons Open Huis, maaltijdprojecten en een soepbus, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, de beide tweedehandskledingwinkels in Breda en Zundert en het verspreiden van voedselpakketten rond de feestdagen. Voor sommige mensen is het hun enige houvast.

Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Ze worden volledig betaald uit subsidies. Daarom kunt ons dus deze week aan uw deur verwachten Ook staan we, mét de traditionele kerstpotten, op twee plaatsen in Breda: bij de uitgang van de Makro en bij de AH op het Burchtplein.

Wilt u zich opgeven als collectant? Dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden op de website van het Legers des Heils Breda door hier te klikken.

: