Op woensdag 13 november om 19:30 uur zal in het Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71 de bekende Amsterdamse historicus Jan Lucassen, die van sociale geschiedenis zijn levenswerk gemaakt heeft, een lezing geven over ‘Vijf eeuwen migratie’ naar aanleiding van zijn boek met de gelijknamige titel. In ‘Vijf eeuwen migratie’ van historici Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland centraal. De afgelopen vijf eeuwen laten zien dat onbehagen over migratie niets nieuws is, maar ook dat tijden van paniek en pessimisme worden afgewisseld door – soms lange – periodes van acceptatie. Met een nuchtere blik kun je vaststellen dat de vestiging van nieuwkomers ontegenzeglijk tot een aantal hardnekkige problemen heeft geleid, maar ook dat hun komst onze samenleving én hunzelf veel heeft opgeleverd. ‘Goed gefundeerde kennis is essentieel wanneer we de werkelijkheid beter willen begrijpen en politieke debatten op een zinvolle manier willen voeren,’ schrijven Leo en Jan Lucassen. ‘Vijf eeuwen migratie’ toetst meningen aan de historische feiten. Het boek groeide uit tot een standaardwerk over migratie in Nederland, en is verschenen in een geheel herziene en geactualiseerde editie.

Op dinsdag 19 november om 19:30 uur in het Mondiaal Centrum een lezing over de actualiteit rond de Koerden door prof dr. Joost Jongerden. Zijn lezing heeft als titel ‘De toekomst van Koerdistan, bedreigingen en uitdagingen´.

Op woensdag 18 december om 19:30 uur wordt in het Mondiaal Centrum, in samenwerking met de Bredase Raad van Kerken de brochure `Geloven voorbij grenzen’ gepresenteerd door Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland. Het gaat in deze brochure over de kerkelijke en humanitaire betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers.

In december is nog een avond in voorbereiding over de verwikkelingen rond de bouw van de Turkse moskee in Breda. Het programma hiervan volgt nog.

Nadere informatie kunt u vinden op de site van het Mondiaal Centrum Breda (hier klikken)