Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen in 2019

Het thema haakt aan bij het Bijbelgedeelte Deuteronomium 16 vers 11 – 20 en is gekozen door de kerken in Indonesië.
De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland. Meer informatie kunt u lezen op https://www.missienederland.nl/weekvangebed