De Raad van Kerken heeft drs. Geert van Dartel woensdag 11 december 2019 als zijn nieuwe voorzitter gekozen. Van Dartel is de opvolger van Dirk Gudde die in november zijn afscheid aankondigde.

Na zijn verkiezing dankte Van Dartel de Raad voor het in hem gestelde vertrouwen. ’Ik heb veel voorzitters van de Raad meegemaakt die mij lieten zien hoe het moet, maar ik heb nooit gedacht zelf tot deze verantwoordelijkheid te worden geroepen.’ Van Dartel vertelde als het gaat om bestuurlijke functies altijd secretaris te zijn geweest. ‘Ik zie het voorzitterschap als een grote uitdaging en verheug me op goede samenwerking met de algemeen-secretaris van de Raad, Christien Crouwel.’ Van Dartel ziet het als zijn belangrijkste opdracht om de samenspraak van de kerken in Nederland te versterken. ‘Ik zing zelf graag in een koor en daar is ieders bijdrage, elke stem, van groot belang. Datzelfde geldt ook voor de Raad, waar elke stem gehoord moet worden. Met uw en Gods hulp wil ik daar voor staan’, aldus Van Dartel.

De nieuwe voorzitter is vanuit zijn rooms-katholieke achtergrond gepokt en gemazeld in de oecumene en kent de Raad van Kerken goed. Voor het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap is hij al jaren één van de drie afgevaardigden in de Raad. Momenteel is Geert van Dartel (1956) secretaris/directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Hij studeerde theologie in Nijmegen en economie en oecumene in Zagreb. Ook is hij bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap en van het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen. Tevens doceert Van Dartel aan diverse priesteropleidingen.