Als aanloop naar het Jazzfestival op Hemelvaartsdag organiseert de Bredase Raad van Kerken ieder jaar een eredienst waarin wij Hemel en aarde bij elkaar proberen te brengen. Dit jaar was het thema van de viering ook ‘Hemel en aarde’’: ‘Er is meer tussen hemel en aarde, méér dan wij kunnen vermoeden’ Hemelvaart is vandaag de dag niet zo vanzelfsprekend, omdat wij méér dan ooit gehecht zijn aan het aardse. In deze tijd van ontgoddelijking, van de maakbaarheid van het leven en verregaande menselijke autonomie, komen we niet meer los van de zwaarte van alledag. En toch: ‘Er is meer tussen hemel en aarde’.

Zangeressen Ibernice MacBean, Nanda Akkerman, Urmie Enting en Joany Muskiet en pianist Ivo Stuivenberg maakten dat de aanwezigen los kwamen!

In een korte overdenking werd stilgestaan bij de betekenis van Hemelvaartsdag. In de bijbel (Handelingen 1) zegt de engel nadat Jezus naar de hemel is opgevaren tegen de leerlingen van Jezus: “Mensen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? Die Jezus van jullie is tot zijn voleinding gekomen.”

De leerlingen van Jezus hadden het gevoel door Jezus gezien en begrepen te zijn. Daarom staarden ze naar de hemel, want ze verlangden alleen nog maar naar méér. Wie in God gelooft, voelt zich door Hem gezien. Zij hoeven niet op eigen kracht aandacht te vergaren, zoals op Facebook en Instagram waar miljoenen mensen roepen ‘Kijk naar mij.’ Een diep gevoel van miskenning…