De Protestantse Kerk in Nederland organiseert dit jaar een maandelijkse online collegereeks op basis van de kerkelijke en ethische thema’s die de afgelopen jaren door de synode zijn behandeld. Normaal gesproken zouden de onderwerpen in deze reeks als een inhoudelijke bijdrage aan een vergadering van de generale synode zijn geleverd. Door de huidige omstandigheden is dat echter niet mogelijk. Om die reden is er een online vorm gekozen die ruimte geeft voor het inhoudelijke gesprek dat normaal gesproken tijdens de vergadering van de generale synode plaatsvindt.

De colleges bevatten een lezing, de mogelijkheid om met kleine groepen in gesprek te gaan en ruimte om vragen te stellen aan de spreker. De volledige serie  is:

De opzet van de colleges is:

  • 13.45 uur – binnenkomen in de online omgeving;
  • 14.00 uur – welkom en introductie op lezing door scriba René de Reuver of preses Marco Batenburg;
  • 14.05 uur – lezing door de spreker van die maand;
  • 14.45 uur – uiteen in groepen van ongeveer 5 personen om in gesprek te gaan over de inhoud van de lezing;
  • 15.00 uur – plenaire terugkoppeling o.l.v. gespreksleider;
  • 15.10 uur – afsluiting door scriba of preses.

Aanmelden op de site van de Protestantse kerk Nederland.