Op 28 januari geeft prof. dr. Govert Buijs een online college over de ziel in de samenleving. Hij schreef het boek ‘Eerherstel voor de ziel‘. Normaal gesproken had hij een inhoudelijke bijdrage aan een vergadering van de generale synode geleverd. Door de huidige omstandigheden is dat echter niet mogelijk. Om die reden is er een online vorm gekozen die ruimte geeft voor het inhoudelijke gesprek dat normaal gesproken tijdens de vergadering van de generale synode plaatsvindt.

Dit college is de start van een maandelijkse collegereeks in 2021 op basis van de kerkelijke en ethische thema’s die de afgelopen jaren door de synode zijn behandeld. De colleges zijn bedoeld voor synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers.

Op 25 februari geeft dr. mr. Klaas-Willem de Jong een college over de doop. Informatie over de overige colleges volgt later.

Opzet

  • 50 uur – binnenkomen in de online omgeving
  • 00 uur – welkom en introductie op lezing door scriba René de Reuver of preses Marco Batenburg
  • 05 uur – lezing door de spreker van die maand
  • 20 uur – uiteen in groepen van ongeveer 5 personen om in gesprek te gaan over de inhoud van de lezing
  • 50 uur – ruimte om vragen stellen aan de spreker
  • 15 uur – afsluiting door scriba of preses

Aanmelden op de site van de Protestantse kerk Nederland.