Mozaïek van kerkplekken

Over verbinding tussen bestaande en nieuwe vormen van kerk zijn. Door diversiteit aan kerkplekken kan de kerk misschien beter aansluiten bij een samenleving die steeds diverser wordt. Met pioniersplekken, leefgemeenschappen, kliederkerken, monastieke initiatieven en wat dies meer wordt daar nu mee geëxperimenteerd door de Protestantse Kerk Nederland. Daar zijn ongeveer 250 nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan. Een deel van deze initiatieven loopt tegen grenzen aan. En de praktijk roept ook vragen op. Wat is er nodig om gemeente te zijn? Zijn ouderlingen en diakenen dan vereist? Is lidmaatschap verplicht? En hoeveel opleiding is nodig voordat iemand doop en avondmaal mag bedienen?

Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft opdracht gegeven om met voorstellen te komen rond de vragen en knelpunten. In 2018 is via een zorgvuldig traject gewerkt aan een nota. In april 2019 is de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ verschenen in de definitieve versie.

Begin 2019 waren er vijf avonden om feedback te verzamelen op het concept van deze nota. Deze avonden waren in Drachten, Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht en Eindhoven. Er zijn vele schriftelijke reacties gekomen en ook in de gesprekken is veel naar voren gebracht. Er is ook een overzicht van deze feedback en wijzigingen beschikbaar.

Klik hier voor een link naar de website van de Protestantse Kerk in Nederland waar u een pdf van de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ kunt downloaden.