Het oecumenisch middaggebed in de Grote Kerk Breda, dat onder auspiciën van de Raad van Kerken Breda al meer dan 20 jaar elke dinsdagmiddag tussen 12:30 en 12:50 uur wordt gehouden, ‘verhuist’. Nog steeds in de Grote Kerk maar vanaf dan elke vrijdag tussen 12:30 en 13:00 uur bidden we, net als op meer dan 200 plaatsen in de hele wereld, het Coventry gebed voor Vrede en Verzoening.

Centraal in de Coventry liturgie staan leed ván mensen en door mensen áángedaan leed, zoals oorlog en armoede. Die brengen we voor God, in de gebeden die bezoekers van de Stiltekapel in de Grote Kerk de week daarvóór in het Intentieschrift schreven, én in het gebed voor Vrede en Verzoening:

“Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, Eeuwige God, vergeef het.

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse, God van vrede, vergeef het.

Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort, God van gerechtigheid, vergeef het.

De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest, God onze Schepper, vergeef het.

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen, God van genade, vergeef het.

Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen, God van barmhartigheid, vergeef het.

De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt, God van liefde, vergeef het.

De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God, God van trouw, vergeef het.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.”

In Nederland zijn er in ongeveer 20 plaatsen kerken of kapellen waar elke vrijdag gebeden wordt voor vrede en verzoening. Het Coventry gebed heeft zijn wortels in de geschiedenis. De Engelse stad Coventry werd op 14 november 1940 gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In de ruïnes van de uitgebrande Sint Michael kathedraal vond men de volgende dag twee dakspanten die in de vorm van een kruis lagen. Voor de Dean van de kathedraal een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor vergelding, maar voor verzoening. Na de oorlog ontstond een netwerk van plaatsen waar men samen de taal ging spreken van verzoening. Wekelijks klinkt het gebed voor Vrede en verzoening. Een ‘Cross of Nails’, gemaakt van spijkers uit het dak van de verwoeste kathedraal in Coventry staat symbool voor het netwerk.

U bent van harte uitgenodigd de middaggebeden bij te wonen!