Elke vrijdagmiddag wordt het oecumenisch middaggebed voor Vrede en Verzoening gebeden in de Grote Kerk Breda, onder auspiciën van de Bredase Raad van Kerken. Medio maart is dit gestopt vanwege de maatregelen om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Het is de bedoeling dat de middaggebeden in de Grote Kerk medio juli worden hervat.

De afgelopen weken plaatste bij toerbeurt één van de gemeenten die in Nederland deelnemen aan het middaggebed voor Vrede en Verzoening, op internet een filmpje met hún middaggebed (zonder publiek) die week. Omdat de Coventrypartners gaan bijna overal weer van start gaan met de middaggebeden, zijn de online middaggebeden met ingang van 12 juni beëindigd.

Aanstaande vrijdag 26 juni wordt het bombardement van Den Helder, 80 jaar geleden, herdacht in een op internet uitgezonden Coventrygebed. Vanaf 12 uur ’s middags is de dienst te volgen op YouTube op het kanaal van de Bethelkerk door hier te klikken (selecteer de dienst van 26 juni 2020). Hieronder treft u het liturgische boekje aan, verzorgd door de voorganger, Vlootaalmoezenier George Martens. 

 

Coventry DH bombardement 80 j geleden