Het oecumenisch middaggebed van de Raad van Kerken Breda dat elke vrijdagmiddag gehouden wordt in de Grote Kerk, zal vanwege de maatregelen om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen, geen doorgang vinden tot 1 juni dit jaar.

Maar u kunt verbonden blijven met het middaggebed voor Vrede en Verzoening, dat op tal van plaatsen in Nederland en over de gehele wereld gehouden wordt.

Dat kan door de huisliturgie, die u via deze link kunt downloaden. De huisliturgie bevat een overzicht van het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken Nederland zodat u kunt zien welke psalm- en welke evangelielezing op een bepaalde vrijdag gevolgd worden.

Ook zal tot 1 juni bij toerbeurt één van de gemeenten die in Nederland deelnemen aan het middaggebed voor Vrede en Verzoening, op internet een filmpje worden geplaatst met hún middaggebed (zonder publiek) die week. Ook Breda doet hieraan mee; wanneer is nu nog niet bekend. U kunt via deze link het middaggebed van afgelopen week, in Deventer, volgen.

Op vrijdag 27 maart, kunt u live om 13.15 uur het middaggebed in de Ontmoetingskerk te Enschede volgen op kerkdienstgemist.nl en dan het kanaal van de Ontmoetingskerk in Enschede: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1473-Ontmoetingskerk-Enschede