Op de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober 2020, publiceerde paus Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’). In de rondzendbrief gaat de paus in op broederschap en vriendschap als manieren om een betere, rechtvaardigere en vreedzame wereld op te bouwen.

Wat zijn de grote idealen, maar ook de concrete manieren om vooruitgang te boeken voor degenen die een rechtvaardiger en broederlijker wereld willen opbouwen in hun gewone relaties, in het sociale leven, in de politiek en in de instellingen? In acht hoofdstukken werkt de paus een antwoord op deze vraag uit. De encycliek is op dit moment in acht talen vertaald. Naar verwachting komt er ook een Nederlandse vertaling.

Meer informatie is te vinden op de site van het Bisdom Breda, waar u onder andere een duiding en overzicht van de hoofdstukken kunt vinden, een korte samenvatting in het Engels en links vindt naar de voorgaande encyclieken ‘Laudate Si’ (2015) en ‘Lumen Fidei’ van paus Franciscus in het Nederlands. U komt op de website van het Bisdom door hier te klikken.