Nog niet eerder sprak zo’n groot en divers gezelschap zich uit tegen voortgaande ongeremde economische groei. Ook de Raad van Kerken onderschrijft het appel: het roer moet om.

In gesprekken in de media en bij politieke uitspraken klinkt steeds vaker de breed gevoelde urgentie om een einde te maken aan het achterhaalde streven naar een voortdurende BBP-groei. Het huidige economische model is – zo stelt het manifest – sociaal en ecologisch, lokaal en mondiaal uitermate schadelijk.

De Raad steunt deze oproep tot transitie naar een nieuwe economie van harte. Mede-ondertekenaars zijn onder meer de ASN Bank, Both Ends, de Branchevereniging Kringloop Nederland, Greenpeace Nederland, de Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, Our New Economy, Oxfam Novib, Solidaridad, de Transitiecoalitie Voedsel, de Triodos Bank, de VVM en Urgenda.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft dit streven naar een nieuwe economie verwoord in een manifest met een pleidooi om in te zetten op een welzijnseconomie. Dit door ruim 70 organisaties ondertekende manifest wordt vandaag, dinsdag 21 februari om 13.15 uur, aangeboden in het gebouw van de Tweede Kamer aan de leden van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

https://www.raadvankerken.nl/files/2023/02/Manifest2023.pdf