In de speciale editie van oktober 2021 van de Nieuwsbrief van het Bisdom Breda uitgebreide aandacht voor het synodaal proces in de RK Kerk.

Bisschop Mgr. dr. J.W.M. Liesen nodigt namens paus Franciscus de gelovigen van harte uit tot actieve deelname:

Doe mee, kom in beweging. Dat is de uitnodiging van paus Franciscus aan de wereldkerk in voorbereiding op de 16e gewone bisschoppensynode in 2023. Deze uitnodiging wil ik graag laten klinken in het bisdom Breda. (…) We staan als christenen in een bonte wereld die gekenmerkt wordt door grote veranderingen en ook door grote tegenstellingen. Het is niet alleen een tijd van veranderingen, het is eerder een verandering van tijd. Alles wat een tijdvak kenmerkt is aan het veranderen. Die veranderingen raken ook het leven van de kerk. We staan in deze veranderende wereld als christenen, als mensen die de naam van Christus dragen. Wat onderscheidt ons dan? De kern van het christendom is de persoon van Jezus. In de ontmoeting met mensen blijkt de bijzondere manier van kijken van Jezus; in zo’n ontmoeting klinkt steeds de uitnodiging: “volg Mij”.

De Nieuwsbrief bevat o.a. een toelichting op de uitnodiging van de paus, een uitgebreid tijdpad, reacties van enkele betrokkenen, de visie van de bisschop op het bisdom de komende jaren, achtergrondsdocumenten en een toelichting op kernbegrippen in het synodaal proces.

Op de site van het Bisdom vind u uitgebreide achtergronden en kunt u ook de Nieuwsbrief downloaden.