In dit programma werken samen de Raad van Kerken Breda met de daarbij aangesloten kerken (Rooms katholieke kerk, Remonstrantse gemeente Breda, Kerk van de Nazarener Breda e.o., Apostolisch Genootschap Breda, Leger des Heils, Doopsgezinde gemeente Breda, Evangelische kerk Jefta, Orthodoxe parochie van de Heilige Myrondraagsters, Protestantse gemeente Breda en de Protestantse gemeente Ginneken), PKN Prinsenbeek en Ekklesia.

Het programma voor de eerste helft van 2019 is inmiddels afgerond. Het programma voor najaar 2019 is in voorbereiding en zal begin september gepubliceerd worden.