In dit programma werken samen de Raad van Kerken Breda met de daarbij aangesloten kerken (Rooms katholieke kerk, Remonstrantse gemeente Breda, Kerk van de Nazarener Breda e.o., Apostolisch Genootschap Breda, Leger des Heils, Doopsgezinde gemeente Breda, Evangelische kerk Jefta, Orthodoxe parochie van de Heilige Myrondraagsters, Protestantse gemeente Breda en de Protestantse gemeente Ginneken), PKN Prinsenbeek en Ekklesia.

Iemand heeft eens gezegd: ‘je bent geen christen, je probeert het te worden’. Dit programma wil daarvoor actuele vragen aansnijden, teruggaan naar bronnen én inspiratie bieden. Het programma is gerubriceerd in:

  1. Cursussen;
  2. Thematische programma’s;
  3. Losse themabijeenkomsten;
  4. Thematische gespreksgroepen;
  5. Film & muziek;
  6. Meerdaagse bijeenkomsten.
Stilstaan bij ons Geloof_Voorjaar 2019_Definitief