Week van Gebed 2021 zet oproep van Jezus centraal: ‘Blijf in mijn liefde’

‘Blijf in mijn liefde’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Het thema ‘Blijf in mijn liefde’ is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, bereidde het materiaal van de gebedsweek 2021 voor en is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Over de Week van Gebed

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Voorbereiden

Komend najaar kunnen kerken en werkgroepen weer beginnen met het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Om hen te helpen, ondersteunen de Raad van Kerken en MissieNederland hen met diverse materialen. Voor de Week van Gebed wordt onder andere een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook zijn er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om in de kerk en op scholen of thuis te gebruiken. Het materiaal is te bestellen via MissieNederland en de Raad van Kerken Nederland: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/09/materiaal-bestellen-week-van-gebed-2021/