De Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland hebben het thema ‘Buitengewoon’ gekozen voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek is in 2020 van 19 t/m 26 januari. Geïnspireerd door de ‘buitengewone vriendelijkheid’ die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen is te lezen dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met ‘buitengewone vriendelijkheid’ opgevangen. De schipbreuk markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.’

Het thema roept niet alleen op tot buitengewone vriendelijkheid, maar daagt ons ook uit te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid: als we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.

Voor de Week van Gebed is een orde van dienst ontwikkeld en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook is er materiaal om te gebruiken in de kerk en op scholen. Het materiaal is ontwikkeld vanuit de volle breedte van de kerken. De materialen zijn te bestellen via de websites van de Raad van Kerken en Missie Nederland.

Ruim 150 jaar terug werden de eerste initiatieven genomen voor een Gebedsweek voor de eenheid van christenen. Wereldwijd bidden nu miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren wij verwantschap met de andere christenen en, door de problemen van de samenleving in hun voorbeden een plek te geven, ook met de gehele wereld om ons heen. Ook de Bredase kerken besteden in hun vieringen tijdens de Gebedsweek veel aandacht aan de gebedsweek en het thema ‘Buitengewoon’. Ook zijn er gedurende deze week speciale vieringen.

Activiteiten landelijk

Op zondag 19 januari, de eerste zondag van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen, kunnen televisiekijkers op twee momenten in dit kader een viering meebeleven. Van 8.55 -9.45 uur zendt de EO een oecumenische dienst uit vanuit de Julianakerk in Apeldoorn. Aan deze dienst werken leden van verschillende Apeldoornse kerken mee. Voorganger is ds. Henk Boter. Muzikale medewerking verleent gospelkoor Next Generation, ondersteund door de YCS Band. Vanaf 10.00 uur kan de kijker meevieren met de gemeenschap van Sant’Egidio vanuit de Mozes en Aäronkerk in de Amsterdam. Hierin zal mgr. Jan Hendriks voorgaan.

De Week van Gebed in Breda

De kerken in Breda zullen in hun zondagse vieringen in de Week aandacht aan de oecumene en de eenheid van christenen schenken. Gedurende de week zijn er ook enkele bijzondere activiteiten:

Op woensdagavond 22 januari wordt in de Lucaskerk (Tweeschaar 125, Breda) stilgestaan bij de vraag “Wat delen wij met christenen uit andere culturen?”, over de naar schatting 245 miljoen christenen die wereldwijd vervolgd worden. Aanvang 20:00 uur. Mogelijkheid tot samen eten vooraf in de Lucaskerk om 18:00 uur, aanmelden via website: www.lucaskerk.nl/formulier.

Donderdagochtend 23 januari om 9:00 uur is er in de Johanneskerk (Dreef 5, Princenhage) een oecumenisch ochtendgebed samen met de Martinus geloofsgemeenschap. Voorgangers zijn pastor Ben Hendriksen en ds. Joan van Kempen.

En op zaterdag 25 januari om 19:00 uur is er in Het Kruispunt (Harmonielaan 24, Prinsenbeek) een oecumenische Taizéviering met medewerking van het koor Intermezzo en begeleidende muzikanten. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.