De Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland hebben het thema ‘Buitengewoon’ gekozen voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek is in 2020 van 19 t/m 26 januari. Geïnspireerd door de ‘buitengewone vriendelijkheid’ die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen is te lezen dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met ‘buitengewone vriendelijkheid’ opgevangen. De schipbreuk markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.’

Het thema roept niet alleen op tot buitengewone vriendelijkheid, maar daagt ons ook uit te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid: als we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.

Voor de Week van Gebed is een orde van dienst ontwikkeld en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook is er materiaal om te gebruiken in de kerk en op scholen. Het materiaal is ontwikkeld vanuit de volle breedte van de kerken. De materialen zijn te bestellen via de websites van de Raad van Kerken en Missie Nederland.

Ruim 150 jaar terug werden de eerste initiatieven genomen voor een Gebedsweek voor de eenheid van christenen. Wereldwijd bidden nu miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren wij verwantschap met de andere christenen en, door de problemen van de samenleving in hun voorbeden een plek te geven, ook met de gehele wereld om ons heen. Ook de Bredase kerken besteden in hun vieringen tijdens de Gebedsweek veel aandacht aan de gebedsweek en het thema ‘Buitengewoon’. Ook zijn er gedurende deze week speciale vieringen.