De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland maakten 16 december het thema van de jaarlijkse gebedsweek bekend: ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema ‘Licht in het duister’ naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus.

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”

Kerken en werkgroepen kunnen beginnen met het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Voor de liturgische commissies van lokale raden van kerken, gemeenten en parochies is er een voorbereidingsboekje beschikbaar bij het voorbereiden van de viering op de eenheidszondag. In het boekje vindt u een orde van dienst en materiaal voor de acht dagen van gebed en bezinning.

Daarnaast is er nog allerlei ander materiaal zoals posters en gebedskaartjes. Dat kunt u bestellen via de website van de Raad van Kerken Nederland.