Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost.

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

In de negende aflevering (gepubliceerd op 28 december 2020) spreekt Henk Korff, voorganger van de Anglicaanse Kerk: ‘We staan op de rand van twee jaren: 2020 telt nog één dag en bijna binnen handbereik ligt 2021. Over enkele uren laten we een verdrietig jaar achter ons en kijken hoopvol en met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. Want God is getrouw, zijn plannen falen niet. De hoop van de christen en de hoop van de Kerk is de aanstaande komst van Jezus. Het is zijn wederkomst. Niet in de stal, maar als koning van alles en allen. Ik bid u Gods zegen voor zijn hoopvolle toekomst.’

In de twaalfde aflevering (gepubliceerd op 19 januari) spreekt priester Theodoor van der Voort van de Orthodoxe Kerk in Nederland. Deze week is het de Week van gebed voor eenheid van de christenen. Wij komen deze week samen om te bidden voor die eenheid. Eeuwenlang zijn we uit elkaar gegroeid, maar we proberen met Gods hulp nader tot elkander te komen in de hoop dat de eenheid ons opnieuw gegeven moge worden.

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag te zien en te beluisteren zijn op de website van de Raad en op het YouTube kanaal van de Raad.