Onder auspiciën van de Raad van Kerken Breda zijn er ook dit jaar weer oecumenische zomerdiensten in de Grote Kerk van Breda! U bent van harte welkom in de Grote Kerk op alle zondagen in juli en op 4, 11 en 18 augustus voor deze feestelijke vieringen!

Thema: Rechters uit Richteren tijdens de zomervieringen in de Grote Kerk

Programma:

7 juli, 10.30 uur. Ekklesia Breda, voorganger Franck Ploum over Jozua (Rechters 2)

14 juli, 10.30 uur. Protestantse Gemeente Breda, voorganger Joan van Kempen over Simson (Rechters 14 en 15)

21 juli, 10.30 uur. Protestantse Gemeente Breda, voorganger Roel Knijff over Ehud (Rechters 3)

28 juli, 10.30 uur. Protestantse Gemeente Breda, voorganger Saskia van Meggelen over Deborah (Rechters 4 en 5)

4 augustus, 10.30 uur. Protestantse Gemeente Ginneken, voorganger Eward Postma over Micha en zijn zonen (Rechters 17)

11 augustus, 10.30 uur. Schalmviering van Doopsgezinden, Lutheranen, Remonstranten en Waalse kerk), voorgangers Paul Thimm en Maaike Rosen Jacobson-van Dam over Gideon (Rechters 6, 7 en 8)

18 augustus, 10.30 uur. Evangelische kerk Jefta Breda, voorganger Hans van de Meulen over Jefta (Rechters 10 en 11)

Over het thema voor deze zomerdiensten

Lange tijd waren er geen koningen in Israël. Zo’n experiment zou pas later beginnen. Dat was  uitzonderlijk, omdat de buurvolken wel koningen hadden. In Israël waren er af en toe wel vrouwen of mannen die opstonden om op eigen wijze leiding te geven aan het volk. Ze deden dat vaak nogal anders dan verwacht. Daarmee spreken zij tot onze verbeelding. Deze zomervieringen in de Grote Kerk willen we iedere keer stilstaan bij één van hen. Hun inzet staat nooit los van hun persoonlijke levensverhaal. En omdat hun roeping niet volgens een vanzelfsprekend patroon verloopt, begint daar al hun verhaal: “Waarom ik?” Bij ieder van hen ervaren we vervolgens wat hen drijft. Bij de een is dat een vromer geloof dan bij de ander.

Bij voorbaat wel een waarschuwing vooraf: de verhalen zijn niet fijnzinnig. Niet alleen is er veel geweld, ook hun ethiek is niet de onze: wij stellen de vraag of het doel het middel rechtvaardigt. En wij geloven dat wij dankzij eeuwen vooruitgang minder bruut, lomp en wreed geworden zijn. Of is er  niet zo veel verschil en zijn wij enkel beter in staat om wat ongemakkelijk is te verhullen? Samuël was de laatste rechter. Velen zullen hem misschien eerder een profeet noemen. Of was hij de voorbode van het koningschap? Het volk verlangt naar een koning, in de veronderstelling dat hij het land meer statuur geeft. Krijgen ze wat ze verlangen? Daarover in dit najaar meer. Deze zomer concentreren we ons op de vrouwen en mannen die rechter waren. Wat hebben zij ons te zeggen?

 

 

Muzikale ‘rode draad’:

Muzikale rode draad tijdens deze vieringen is het lied “Land in onweer” van Huub Oosterhout en Tom Löwenthal (Liedboek 455)
“Een land in onweer verward, een stad verdwaald in zijn stegen, Twee mensen wachtend op wie, Een kind dat huilend ontwaakt”