AGENDA RAAD VAN KERKEN BREDA VAN TOT 1 JUNI

Alle bijeenkomsten in de periode tot 1 juni zijn afgelast in verband met de bestrijding van het Corona virus. Dit geldt dus voor de bijeenkomsten in het kader van “Stilstaan bij Geloven” én voor alle vieringen in kerken, waaronder het oecumenische middaggebed van de...