VERVOLG VAN DE BIJEENKOMSTEN ‘LEERLING VAN JEZUS’. GESPREKSGROEPEN VOOR JONG-VOLWASSENEN. PAROCHIE BREDA CENTRUM

Oktober vorig jaar zijn twee groepen gestart met een nieuwe serie maandelijkse bijeenkomsten gestart om te ontdekken  hoe een leven als leerling van Jezus te leiden. Eén groep komt op de donderdagmorgen bij elkaar en een andere groep op de vrijdagavond. In deze nieuwe ronde laten we ons aanspreken door de apostel Paulus.

JAARPROGRAMMA PROTESTANTSE GEMEENTE BREDA & AUGUSTINUS PAROCHIE: ‘HET GOEDE LEVEN’

JAARPROGRAMMA PROTESTANTSE GEMEENTE BREDA & AUGUSTINUS PAROCHIE: ‘HET GOEDE LEVEN’

Het jaarprogramma van de Protestantse Gemeente Breda & de Augustinus parochie is geïnspireerd op het jaarthema van de PKN, ‘Het goede leven – Bloeien in Gods licht’. Het goede leven heeft ook alles met God te maken. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter. Maar je leven, met alle vreugde en verdriet, wordt in een ander licht, dat van God en van vergeving, gezet.

ZATERDAG 23 JANUARI. KLOOSTERDAG ‘HOE TE GROEIEN IN LEERLING-ZIJN VAN JEZUS?’ SINT FRANCISCUS CENTRUM BISDOM BREDA. OLV ABDIJ, ZANDHEUVEL 90, OOSTERHOUT

ZATERDAG 23 JANUARI. KLOOSTERDAG ‘HOE TE GROEIEN IN LEERLING-ZIJN VAN JEZUS?’ SINT FRANCISCUS CENTRUM BISDOM BREDA. OLV ABDIJ, ZANDHEUVEL 90, OOSTERHOUT

Door de ontkerkelijking zijn actieve gelovigen een  minderheid geworden. We ontdekken weer dat actieve gelovigen allereerst leerlingen van Jezus Christus zijn. Dat betekent levenslang leren in verbinding met Jezus de leraar. Voor benedictinessen en benedictijnen is dit een vanzelfsprekend gegeven. Hun kloosters zijn bedoeld als een school voor de dienst aan de Heer.