DE INSPIRATIE VAN BETHEL

DE INSPIRATIE VAN BETHEL

De Vereniging Beraad Grote Steden van de Protestantse Kerk in Nederland houdt zijn voorjaarsconferentie dit jaar op vrijdagmiddag 17 mei in het Buurt en Kerkhuis Bethel in Den Haag. Het thema is “De inspiratie van Bethel. Over het kerkasiel: vasthouden en...
IN VRIJHEID KIEZEN

IN VRIJHEID KIEZEN

Het door het Comité 4 en 5 mei gekozen jaarthema van 2019 luidt: ’In vrijheid kiezen’. Suggesties van de projectgroep ‘Vieren’ van de Raad van Kerken Nederland voor gebeden, teksten en liederen voor een avondgebed op zaterdag 4 mei of een morgengebed zondag 5 mei.

‘STILSTAAN BIJ GELOVEN’

‘STILSTAAN BIJ GELOVEN’

In dit programma werken samen de Raad van Kerken Breda met de daarbij aangesloten kerken (Rooms katholieke kerk, Remonstrantse gemeente Breda, Kerk van de Nazarener Breda e.o., Apostolisch Genootschap Breda, Leger des Heils, Doopsgezinde gemeente Breda, Evangelische...
DE KERK, EEN VEILIGE PLEK

DE KERK, EEN VEILIGE PLEK

De Raad van Kerken heeft besloten in 2019 een uitwisseling op gang te brengen tussen de kerken waar het gaat om het realiseren van een veilige omgeving voor met name minderjarigen en kwetsbare personen. Kerken en kerkelijke instellingen waren ook in 2018 geregeld in...

Kristalnacht Herdenking 8 november 2018

Ook dit jaar wordt de Kristallnacht herdacht in Breda, door de Stichting Kristallnacht herdenking Breda. Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de Kristallnacht plaatsvond, in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen...