CURSUS LECTIO DIVINA ‘HANDELINGEN’. BISDOM BREDA

CURSUS LECTIO DIVINA ‘HANDELINGEN’. BISDOM BREDA

Het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda organiseert tussen Pasen en Pinksteren 2021 een reeks van zeven online online geloofsgesprekken rondom het boek Handelingen der Apostelen,. Gespreksleider is Vincent de Haas, diaken van het bisdom Breda, exegeet en docent aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. In kleine groepen praten we na de inleiding verder en sluiten af met gebed.