OECUMENISCHE VIERINGEN IN DE GROTE KERK BREDA

OECUMENISCHE VIERINGEN IN DE GROTE KERK BREDA

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Breda worden oecumenische vieringen gehouden in de Grote Kerk Breda. Op Hemelvaartsdag 18 mei a.s. een gospelviering tijdens het jazzfestival. In de zomermaanden een aantal oecumenische zomervieringen. Hieronder meer informatie over de Gospelviering.