DE INTERNATIONALS BREDA, EEN OPEN GESPREKSGROEP VOOR DERTIGERS. EVANGELISCHE GEMEENTE JEFTA BREDA

Wij zijn een open huisgroep. We hebben verschillende achtergronden, qua kerkelijke achtergrond en cultureel. We komen wekelijks bij elkaar, bij iemand thuis en op wisselende locaties. Nu vanwege Covid-19 online en eenmaal per twee weken. We lezen samen een stuk uit de Bijbel, wat daarna uitgediept wordt, gevolgd door een gesprek erover.

‘MAANDAG GAAN WE NAAR HET WERK’. GESPREKSGROEP VOOR DERTIGERS EN VEERTIGERS. PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Eens in de maand komen we bij elkaar. We zijn met z’n zessen en komen uit Breda en Ulvenhout. De gesprekken gaan over wat ons op dat moment bezig houdt. Ervaringen thuis, op het werk, in familie of gezin. Dit jaar lezen we een boekje over de betekenis van de Bergrede voor het dagelijks leven: ‘Maandag gaan we naar het werk’.

VERVOLG VAN DE BIJEENKOMSTEN ‘LEERLING VAN JEZUS’. GESPREKSGROEPEN VOOR JONG-VOLWASSENEN. PAROCHIE BREDA CENTRUM

Oktober vorig jaar zijn twee groepen gestart met een nieuwe serie maandelijkse bijeenkomsten gestart om te ontdekken  hoe een leven als leerling van Jezus te leiden. Eén groep komt op de donderdagmorgen bij elkaar en een andere groep op de vrijdagavond. In deze nieuwe ronde laten we ons aanspreken door de apostel Paulus.