DE INTERNATIONALS BREDA, EEN OPEN GESPREKSGROEP VOOR DERTIGERS. EVANGELISCHE GEMEENTE JEFTA BREDA

Wij zijn een open huisgroep. We hebben verschillende achtergronden, qua kerkelijke achtergrond en cultureel. We komen wekelijks bij elkaar, bij iemand thuis en op wisselende locaties. Nu vanwege Covid-19 online en eenmaal per twee weken. We lezen samen een stuk uit de Bijbel, wat daarna uitgediept wordt, gevolgd door een gesprek erover.