Raad van Kerken Breda

Secretariaat: mevr. Ria van Oorschot
E-mail: info@raadvankerkenbreda.nl

Voorzitter: ds. Saskia van Meggelen

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een berichtje via:

info@raadvankerkenbreda.nl