Na de zomervakantie vanaf 20 september 2021 wordt deze bijbelcursus hervat, nu in de Johanneszaal in Bovendonk te Hoeven, als de coronaregels dit toelaten. Voorafgaand aan de avond krijgt u hierover bericht via de mail. De cursus wordt ook opgenomen en is achteraf ook te volgen via het YouTubekanaal van het Bisdom Breda. Na elke avond krijgen deelnemers de gelegenheid om vragen in te sturen. Deze worden meegenomen in de avonden erna.

Bisschop Liesen leidt u rond in de wereld van het Marcusevangelie. Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie vóór de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde hij diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder inzicht in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1). Aan het einde van elke bijeenkomst bidden de deelnemers samen met de bisschop de completen, de kerkelijke dagsluiting.

Data en tijden: 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december. Alle bijeenkomsten van 19:30 – 21:30 uur.

Plaats: Johanneszaal Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven.

Deelname: is gratis. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom.

Aanmelden: door invullen van het aanmeldformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Daar kunt u ook de opnames bekijken van de (vier) eerdere avonden.