Op initiatief van bisschop Liesen organiseert het Sint Franciscuscentrum deze cursus samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Deze organisatie biedt actief hulp aan vervolgde christenen overal ter wereld. Dennis Peters, hoofd Pers & Communicatie bij Kerk in Nood Nederland, geeft de cursus. Samen met de deelnemers onderzoekt hij de uitdagingen die de Kerk in Nederland gemeen heeft met die in andere landen maar ook waar de Kerk in het buitenland een andere weg gaat. Deze cursus startte in 2020 maar werd opgeschort vanwege Corona. Nu hervatten we de cursus. ‘Zij-instromers’ zijn van harte welkom!

In veel werelddelen groeit de Kerk. Maar het is niet zo dat in deze landen de Kerk het gemakkelijk heeft. In Indonesië is het moeilijk nieuwe kerken te bouwen en behelpen christenen zich met noodkerken, hoewel ze eigenhandig geld hebben gespaard om een mooi en waardig kerkgebouw te bouwen. Waar de Kerk vervolgd wordt, zien we onvermoede tekenen van vitaliteit. Irakese dominicanen richten een universiteit op. Daar treden ze in dialoog met de islam, ondanks de moeilijke situatie waarin de Irakese christenen verkeren.

In ons land bestaat geen actieve christenvervolging. Wel hebben geloof en Kerk het moeilijk. We ontmoeten onverschilligheid bij onze tijdgenoten. We ervaren tegenkanting als we opkomen voor de waarden waarvoor de Kerk staat. Soms nemen cabaretiers Kerk en geloof op spottende wijze op de hak. Dat stelt de Kerk voor uitdagingen. Die gaan wij in ons land aan door de weg van de missionaire Kerk in te slaan.

Wat kunnen we leren van christenen die in andere moeilijke situaties authentiek getuigen van hun geloof? Hoe zijn zij missionair en wat laat dat aan ons zien? Onder andere deze vraag komt aan de orde in de cursus: Uitdagingen van de Wereldkerk.

Data en tijden: 29 september, 13 oktober, 27 oktober en 10 november. Alle bijeenkomsten 19:30 – 21:30 uur.

Plaats: H. Antoniuskathedraal, Sint Jansstraat 8 Breda.

Deelname: is gratis. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom.

Aanmelden: door invullen van het aanmeldformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Op deze pagina vind u ook een kort introductiefilmpje.