Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert tussen Pasen en Pinksteren 2021 een reeks van online geloofsgesprekken in kleine groepen rondom het boek Handelingen der Apostelen. Zeven online avonden van 20:00 – 21:15 uur onder leiding van diaken Vincent de Haas, diaken van het bisdom Breda. Hij is exegeet, doceert aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en is stafmedewerker van de Katholieke Bijbelstichting en van het Bisdom Breda.

De cursus is bedoeld voor iedereen die geboeid is door het boek Handelingen, van pastorale beroepskracht en actieve gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde. Met name is de cursus aan te bevelen voor degene die hebben deelgenomen aan de Alphacursus als mogelijkheid tot vervolg hierop. En verder ook voor hen die bijvoorbeeld in hun parochie, een kleine groep rondom de Heilige Schrift, een Bijbelgroep, willen starten en begeleiden. Voor deze laatste groep kan, na afloop van de reeks, op locatie een instructie of training worden verzorgd.

De Kerk leest tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen der Apostelen. Het boek gaat over het werken van de heilige Geest in de kerkgeschiedenis. We maken kennis met het leven van de eerste christenen. We zien hoe ze leefden, hoe ze geloofden en hoe ze in dialoog gingen met de omliggende cultuur. We lezen over de missionaire inzet van de apostelen Petrus en Paulus. In onze tijd herinneren de parochies zich opnieuw dat zij missionaire gemeenschappen zijn. Christengelovigen zijn naar buiten gericht om goed te doen en anderen te doen delen in goed doen en in de vreugde van het geloof. De eerste christenen helpen ons en inspireren ons bij het vervullen van onze opdracht.

Data en tijden: zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20:00-21:15 uur 6 april, 13 april en 20 april (dinsdagavonden), woensdagavond 28 april, maandagavond 3 mei en dinsdagavonden 11 en 18 mei. Online via Zoom.

Aanmelden: door invullen van het inschrijfformulier op https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming deze pagina. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige gift is welkom, over te maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Lectio Divina Handelingen.