Woensdag 5 januari 2022, 19:30 – 21:30 uur. Herstart module III van de geloofscursus ‘Inleiding liturgie en sacramenten’. Sint Franciscuscentrum van het bisdom Breda. H. Michaelkerk, Hooghout 67, Breda

Deze cursus startte op 6 oktober 2021, maar een bijeenkomst in november en één in december moesten worden opgeschort vanwege Corona.

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. De cursus is vooral bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden aanbevolen.

De cursus wordt gegeven door mevrouw Myriam de Jong, werkzaam bij het Centrum voor Christelijk Vormingswerk in het bisdom Antwerpen, en Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum. Tijdens de avonden wordt behandeld:

  • Wat is liturgie en Woord en Sacrament;
  • De zondag en het Paasmysterie / Paastriduüm;
  • Het liturgisch jaar Doop, Eucharistie en Vormsel;
  • De overige sacramenten.

Vervolgdatum: 12 januari (slotbijeenkomst).

Deelname: aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom.

Aanmelden: door invullen van het aanmeldformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum