Dit is de herstart van deze cursus die oorspronkelijk op 1 april 2020 zou starten maar toen uitgesteld is vanwege de lockdown in verband met de Corona pandemie. De cursus wordt gegeven door mevrouw Myriam de Jong, werkzaam bij het Centrum voor Christelijk Vormingswerk in het bisdom Antwerpen, en Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum. Tijdens de avonden wordt behandeld:

  • Wat is liturgie en Woord en Sacrament;
  • De zondag en het Paasmysterie / Paastriduüm;
  • Het liturgisch jaar Doop, Eucharistie en Vormsel;
  • De overige sacramenten.

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden.

Data en tijden: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november en 1 december. Alle bijeenkomsten van 19:30 – 21:30 uur.

Plaats: H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda.

Deelname: is gratis. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom.

Aanmelden: door invullen van het aanmeldformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum