Door de verlenging van de strenge lockdown tot en met 9 februari 2021, is de gehele cursus, die zou starten op 3 februari 2021, voorlopig opgeschort.

De cursus is vooral bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden willen wij deze cursus aanbevelen. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en -verinnerlijking. De cursus wordt gegeven door mevrouw Myriam de Jong, werkzaam bij het Centrum voor Christelijk Vormingswerk in het bisdom Antwerpen, en Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum.

Inhoud:

  • Wat is liturgie en over Woord en Sacrament
  • De zondag en het Paasmysterie / Paastriduüm
  • Het liturgisch jaar Doop, Eucharistie en Vormsel
  • De overige sacramenten

Data en tijden: Woensdagavonden 3, 10 & 24 februari en 3 & 10 maart, alle avonden van 19:30 tot 21:30 uur

Plaats: Ontmoetingsruimte van de Heilige Michaelkerk, Hooghout 67, Breda

Kosten: De avonden zijn vrij toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom (zie website Sint Franciscuscentrum).

Nadere info en aanmelden op de site van het Sint Franciscus Centrum,