‘Het visioen van Constantijn’. Protestantse Gemeente Ginneken. Romenyhuis, Duivelsbruglaan 11, Breda

Najaar 2020 kon deze cursus niet doorgaan vanwege de Corona-maatregelen. Daarom is de cursus opnieuw geprogrammeerd. Een van de bekendste verhalen uit de Oudheid vertelt hoe keizer Constantijn zich in het jaar 312 bekeerde tot het christendom: aan de vooravond van een belangrijke veldslag had hij een visioen van een lichtend kruis. Het verhaal gaat dat deze gebeurtenis de wereld veranderde. Door dit visioen zou Constantijn een eind hebben gemaakt aan de vervolgingen, zou het begunstigen van de kerk zijn begonnen en zou hij hoogstpersoonlijk de grondslag hebben gelegd voor het christendom van de eeuwen daarna.

Dat het zo simpel niet ligt, hebben historicus Jona Lendering en classicus Vincent Hunink onlangs laten zien in een zeer lezenswaardig boek: ‘Het visioen van Constantijn’ (Omniboek, Utrecht, 2018). Op twee avonden volgen we hun analyse: hoe is deze legende ontstaan? Hun uiteenzetting voert ons van west naar oost door het Romeinse rijk van de vierde eeuw: via Trier en Rome naar Constantinopel. Op de eerste avond behandelen we het gedeelte t/m pagina 78, op de tweede avond het tweede deel van het boek. De cursus is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het Romeinse rijk en de kerk. In het boek is er veel aandacht voor de politieke en religieuze verhoudingen én voor de archeologie en wat er nu bijvoorbeeld in musea nog is aan sporen uit die tijd.

Data en tijd: nog in te plannen

Begeleiding: ds. Eward Postma

Aanmelden: via predikant@protestantsegemeenteginneken.nl