Na de eerste Leergang Bijbel (start in 2016) startte in 2020 een nieuwe Leergang. In het eerste jaar daarvan stonden de grote verhaallijnen in de Tenach, de Joodse bijbel, centraal. In dit tweede jaar staan de brieven van Paulus centraal. In tien vrijdagmiddagen neemt bijbelwetenschapper en Judaïcus Alex van Heusden ons mee op reis door de brieven. Behandeld worden, na een inleiding op Paulus: 1 Thessalonicenzen; 1 Korinthiërs; Filippenzen; Filemon; 2 Korinthiërs; Galaten; Romeinen en de Deuterocanonieke brieven van Paulus. Deelname is open voor iedereen.

Over de colleges

Sja’oel-Paulus was als jongeman een Farizeeër, aanhanger dus van een Joodse beweging. Hij was zelfs een geradicaliseerde Farizeeër, een ‘ijveraar’, die ertoe overging aanhangers van de messiaanse Jezusbeweging actief te vervolgen. Totdat hij tot een ander inzicht kwam en ‘gezondene’ (Grieks: apostolos) werd van Jezus Messias. Welke zaak diende hij vanaf toen? Welke les wilde hij leren en aan wie? Dat er een toekomst is voor allen die nu gebukt gaan onder het slavenjuk van Rome, de Jood én de Griek. En dat die toekomst besloten ligt in de naam Jezus Messias. Hij meende dat de Schriften Israëls daarvan getuigden, van die mogelijke bevrijding, voor Jood en Griek. In deze richting wenste hij de Joodse Schrift te ontsluiten, voor Jood en Griek. Bevrijding wereldwijd voor alle mensen. De zeven brieven die hij schreef zijn de oudste, bewaard gebleven documenten van de vroege messiaanse beweging in naam van Jezus.

Afgelopen najaar 2021 werd gestart met een inleiding Paulus en werden de brieven 1 Thessalonicenzen, 1 Korinthiërs en Filippenzen behandeld. Dit voorjaar 2022 worden de brieven Filemon, 2 Korinthiërs, Galaten, Romeinen en Paulus’ Deuterocanonieke brieven besproken.

Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet institutioneel of dogmatisch gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch.

Docent Alex van Heusden

Alex van Heusden is bijbelwetenschapper en Judaicus, verbonden aan Ekklesia Leerhuis Amsterdam. Hij vertaalde i.s.m. Huub Oosterhuis de vijf boeken van de Thora (als losse delen reeds gepubliceerd en in voorjaar 2022 als geheel bij Uitgeverij Skandalon) en het Evangelie volgens Lukas (Uitgeverij Skandalon).

Data en tijd: vrijdagen 21/1, 18/2, 18/3, 22/4, 20/5 en 10/6, steeds van 13:30 – 17:30 uur. De cursus is met het oog op de Corona-maatregelen ook online te volgen.

Deelname: Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. De kosten bedragen € 350,- voor het gehele leerjaar, incl. Syllabus en koffie/thee. Betalen in termijnen mogelijk.

Aanmelden en informatie: Franck Ploum (coördinator) – info@ekklesiabreda.nl