In 2016 ging in Breda de Leergang Bijbel van start. Een vierjarige leergang waarbinnen 8 bijbelwetenschappers hun licht lieten schijnen op alle bijbelboeken. Omdat de vraag naar bijbelstudie blijft, komt er een nieuwe Leergang, een tweejarige cursus, gestart in september 2020. Het eerste jaar staat in het teken van grote verhaallijnen in de Tenach (de Joodse bijbel). Vier bijbelwetenschappers nemen u mee in verhalen over grote namen: Abraham en Sara, Jakob, Rachel en Lea, Jozef, Mozes en Jozua. Het tweede studiejaar behandelt de brieven van Paulus en wordt geheel verzorgd door bijbelwetenschapper Alex van Heusden. 

De bijbel is een bibliotheek vol boeken. De meeste boeken bevatten geschreven tradities die geboren zijn in conflictsituaties. Niet voor niets is de rode draad door de hele bijbel heen: bevrijding uit het slavenhuis. Je kunt de bijbel dan ook verstaan als het ‘Grote Verhaal van Bevrijding’. Om misverstanden aan de ene en overdreven vroomheid aan de andere kant te ontstijgen, is het wenselijk de bijbel met nieuwe ogen te bestuderen. De leergang biedt een onbevooroordeelde en niet institutioneel of dogmatisch gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch.

Docenten: Alex van Heusden, Janneke Stegeman, Klaas Spronk en Mirjam Elbers. Zij zijn deskundig op het gebied van bijbel en bijbelwetenschap.

Programma voorjaar 2021 (vervolg op ‘Grote verhaallijnen in de bijbel’):
Vrijdag 22 januari 2021 en vrijdag 19 februari 2021: Jozef (docent: Klaas Spronk) Deze twee colleges worden online gegeven
Vrijdag 19 maart en vrijdag 16 april 2021: Mozes (docent: nader in te vullen)
Vrijdag 28 mei en vrijdag 11 juni 2021: Jozua (docent: Alex van Heusden)

Deelname: U kunt intekenen voor twee jaar of voor één leerjaar. Binnen het eerste leerjaar (Grote verhalen) kunt u ook intekenen per module. Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen.
Kosten: € 675 voor 2 leerjaren, dan wel € 350 voor een leerjaar. Per losse module (2 bijeenkomsten) € 100. Betalen in termijnen mogelijk. Prijzen zijn inclusief syllabi, koffie/thee.
Aanmelden: info@zinsverband.nl.                   Informatie: Franck Ploum – info@zinsverband.nl

Het programma en de data voor de leergang najaar 2021 / voorjaar 2022 is te vinden op de website van zinsverband.nl/