De liedteksten zijn van Franck Ploum. Composities zijn gemaakt door Felicity Goodwin, Arjan van Baest, Henri Heuvelmans en Tom Löwenthal. Er zijn tien nieuwe composities beschikbaar, waaronder het liturgisch scenario ‘Bron van leven’ bestaande uit een opening, kyrië en lofzang, schriftlied, tafellied en een alternatief ‘Onze Vader’ (muziek: Henri Heuvelmans). Daarnaast diverse kleine en wat grotere liederen rond bijbelse en religieuze thema’s. Waarschijnlijk kunnen niet alle liederen uitgebreid aan bod komen, maar met de koorpartij kan iedereen in eigen geledingen ermee aan de slag. De lieddag is bedoeld voor koren en individuele zangers. De aangeboden liederen zijn bruikbaar voor gangbare koren die werken in een liturgische setting waarin er wisselwerking is tussen gezongen en gesproken woord, koorzang en gemeentezang.

Alle deelnemers ontvangen een koorpartij van de liederen, met kopieerrecht voor eigen koor. Partituren zijn op de dag zelf te koop bij de muziektafel, waar u ook andere liederen kunt vinden.

Datum en tijd: zaterdag 29 januari 2022, 10:30 – 16:30 uur.

Plaats: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda.

Deelname: €22,50 (incl. koorpartijen, koffie/thee; lunch zelf meebrengen). Korting bij gezamenlijk aanmelden: vanaf 9 koorleden €20,00 pp en meer dan 12 koorleden €17,50 pp.

Aanmelden: info@ekklesiabreda.nl