Zaterdagen 15 en 22 januari (naar keuze) 2022, 10:00-12:30 uur. Dag van de cantor 2022. Sint Franciscus Centrum Bisdom Breda.

De ‘Dag van de cantor’, die vorig najaar in oktober 2020 vanwege de Corona-maatregelen niet kon doorgaan, wordt nu in een iets andere vorm alsnog georganiseerd. Het Bisdom Breda (Commissie voor liturgische muziek en het Sint Franciscuscentrum) organiseren deze ‘Dag van de cantor’ om de praktijk van de cantor een nieuwe impuls te geven. Liturgie en eredienst vragen om zang en muziek. Het aantal koorzangers neemt af. Niet elke viering kan meer, zoals vroeger, door koorzang worden ondersteund. Een ontwikkeling die door de corona-crisis versneld is. Hierdoor wordt de plaats van de cantor, de voorzanger, volop herontdekt.

De dagen zijn bedoeld voor zangers die al als cantor functioneren of die dat willen gaan doen. De dag staat ook open voor voorgangers. Zij oefenen hun taak immers van oudsher voor een deel ook zingend uit. Ook koorleiders die meer willen weten over de basis van de liturgische zang en die graag een cantorgroep willen beginnen in hun parochie, zijn van harte welkom.

Programma:

De ochtenden zijn vooral gericht op de praktijk. U krijgt informatie over de rol van de cantor in de liturgie, maar er is ook volop gelegenheid om te oefenen en om vragen te stellen. Daarom kunnen er per ochtend niet meer dan ca. vijftien zangers deelnemen. We richten ons met de studiedag op drie onderwerpen:

  • Liturgie: kennis van de liturgie, met name van plaats en functie van de gezangen in de viering;
  • Muziek: solo of in een kleine groep zingen, verstaanbaarheid, woord en toon;
  • Presentatie/techniek: interactie cantor-gemeenschap, blikken en gebaren.

Voor een korte indruk van de dag zie het promotiefilmpje ‘De cantor in de liturgie(link is external)’.

De begeleiding is in handen van:

  • Han Akkermans, voorzitter van de Commissie voor Liturgische Muziek.
  • Frans Bullens, organist/dirigent.
  • Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek bij het Bisdom Breda en cantor in de Antoniuskathedraal en dirigent van de Kathedrale Cantorij en de Schola cathedralis Bredanae.

Data, tijd en plaats. U kunt kiezen uit 2 data:

Zaterdag 15 januari, 10:00-12:30 uur in de Lambertuskerk in Etten-Leur;

Zaterdag 29 januari, 10:00-12:30 uur in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom.

Aanmelden en kosten:

Er is een maximum aan het aantal deelnemers van 15 personen per ochtend. U kunt zich tot 8 januari 2022 aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscus Centrum. Het is fijn als bij de aanmelding wordt vermeld of u deelneemt in Etten-Leur of in Bergen op Zoom. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Coronamaatregelen:

Uiteraard worden tijdens deze dag alle maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus in acht genomen.