Onder auspiciën van de Raad van Kerken Breda worden oecumenische vieringen gehouden in de Grote Kerk Breda.

  • Deel dit op Facebook
  • Deel dit op Facebook

In 2023 zijn er de volgende oecumenische vieringen namens de Raad van Kerken Breda:

  • Op Hemelvaartsdag18 mei 2023 een Gospelviering, direct voorafgaand aan het Jazz Festival Breda (nadere informatie: zie elders op deze site);
  • In de zomer een aantal oecumenische zomervieringen.

D