Op de zondagen in de periode van 12 juli t/m 23 augustus vinden weer de oecumenische zomervieringen plaats in de Grote Kerk Breda. Aanvang om 11:30 uur. Aanmelden verplicht, zie de pagina over de zomerdiensten op deze website.

Met ingang van 24 juli vindt weer elke vrijdagmiddag om 12:30 uur het oecumenisch middaggebed plaats. Omdat er de komende periode regelmatig andere activiteiten zijn in de Grote Kerk, vindt het middaggebed ook soms plaats in de Lutherse Kerk. Kijk op de pagina over het middaggebed op deze website.

Er wordt een nieuw programma “Stilstaan bij Geloven” voorbereid. Het programma komt op 28 augustus uit en bevat activiteiten voor het komend najaar van de deelnemende kerken.