Disclaimer:

Dit programma is opgesteld vanuit de huidige stand van Corona-maatregelen. De maatregelen kunnen versoepeld maar ook weer aangescherpt worden. Houd de websites van de Bredase Raad van Kerken én van de activiteit waarin u geïnteresseerd bent daarom in de gaten voor actuele informatie en eventuele wijzigingen.

Vanwege Corona: voor elke activiteit verplicht aanmelden!

 

In dit programma werken samen de Raad van Kerken Breda met de daarbij aangesloten kerken:

  • de Protestantse Gemeente Breda;
  • de Protestantse Gemeente Ginneken;
  • Sint Franciscus Centrum van het Bisdom Breda en de Rooms Katholieke Parochies in Breda;
  • de Remonstrantse Gemeente Breda;
  • het Apostolisch Genootschap Breda;
  • het Leger des Heils Breda;
  • de Doopsgezinde Gemeente Breda;
  • de Evangelische Kerk Jefta;
  • de Russisch-Orthodoxe Parochie in Breda.

Ook de Protestantse Gemeente Prinsenbeek en Ekklesia Breda nemen deel aan het programma.