Door de ontkerkelijking zijn actieve gelovigen een  minderheid geworden. We ontdekken weer dat actieve gelovigen allereerst leerlingen van Jezus Christus zijn. Dat betekent levenslang leren in verbinding met Jezus de leraar. Voor benedictinessen en benedictijnen is dit een vanzelfsprekend gegeven. Hun kloosters zijn bedoeld als een school voor de dienst aan de Heer.

Lees meer