Op vrijdag 11 februari 2022 organiseert het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda deze bijeenkomst met bisschop Liesen, als opmaat naar de landelijke conferentie over de Missionaire Parochie op 24 en 25 maart in Breda. Na de lezing bestaat de mogelijkheid tot uitwisseling en is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting in de exedra van de kathedraal onder het genot van een drankje.

Waarom deze lezing?
Op 24 en 25 maart 2022 organiseert het Bisdom Breda in samenwerking met diverse landelijke partners een conferentie over de missionaire parochie waar father James Mallon de hoofdspreker is. James Mallon schreef het boek “Als God renoveert”. In deze studie zet hij de principes van de missionaire parochie uiteen. Gelovigen in een missionaire parochie beseffen dat zij levenslang leerling van de Heer zijn en dat zij geroepen zijn anderen tot leerlingen van de Heer te maken. Niet voor het voortbestaan van de eigen gemeenschap maar omdat iedereen geroepen is kind van God te worden.

“Een onmiskenbaar kenmerk van de leerling van Jezus is vreugdevolle dankbaarheid en het verlangen om anderen in die vreugde te laten delen,” schrijft bisschop Liesen in zijn visietekst “God zal erin voorzien”. Leerlingen van Christus zijn saamhorig en kunnen samenwerken in die mate dat zij bij de ene Heer blijven als ranken aan de wijnstok (Joh. 15,1), aldus bisschop Liesen. Ieder van ons is op grond van zijn of haar doopsel medeverantwoordelijk voor de opbouw van de Kerk. Deze medeverantwoordelijkheid staat centraal in het synodaal proces dat zijn bekroning vindt in de bisschoppensynode van 2023 over de synodale Kerk. Samen luisteren we naar de stem van de Geest en onderzoeken wat Hij ons zegt over onze taken in Kerk en wereld. Bisschop Liesen verbindt in deze lezing het leerling-zijn van Christus met de belangrijkste thema´s van dit synodaal proces: Gemeenschap, deelname en zending. Zo geeft hij ons een opmaat naar de conferentie “de Missionaire Parochie – Als God renoveert.”

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die de Missionaire Parochie een warm hart toe draagt, van pastorale beroepskrachten en vrijwilligers in parochies tot gelovigen en geïnteresseerden.

Aanmelden: via het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum Breda. De lezing is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage is welkom.