Wegens herhaalde vraag nogmaals een nieuwe kans om aan deze dag mee te doen op zaterdag 23 januari 2021. Deze kloosterdag wordt georganiseerd als opmaat naar de conferentie ‘Als God renoveert’ (uitgesteld naar najaar 2021). Evenals de conferentie is ook deze dag nadrukkelijk open voor alle gelovigen.

Vanwege de verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021 is deze dag afgelast. Een nieuwe datum wordt bekend gemaakt na 2 februari, als de maatregelen vanaf 9 februari worden afgekondigd. Misschien nog later als de huidige maatregelen dan weer worden verlengd.

We staan voor een cultuurverandering. Door de ontkerkelijking zijn actieve gelovigen een  minderheid geworden. We ontdekken weer dat actieve gelovigen allereerst leerlingen van Jezus Christus zijn. Dat betekent levenslang leren in verbinding met Jezus de leraar. Voor benedictinessen en benedictijnen is dit een vanzelfsprekend gegeven. Hun kloosters zijn bedoeld als een school voor de dienst aan de Heer.

Zuster Hildegard Koetsveld osb, benedictines van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout, verkent met ons, vanuit haar rijke ervaring, wat het betekent leerling van de Heer te zijn en te groeien in Zijn dienst opdat wijzelf verkondigers van de Blijde Boodschap kunnen worden.

Tijd: 9:30 – 16:00 uur

Nadere info en aanmelden op de site van het Sint Franciscuscentrum:

Kosten: vrijwillige bijdrage is welkom (zie website Sint Franciscuscentrum).