Deze kloosterdag wordt georganiseerd als opmaat naar de conferentie ‘Als God renoveert’ (wegens Corona uitgesteld naar 24 & 25 maart 2022). De kloosterdag is al een aantal malen georganiseerd. En net als de conferentie is ook deze dag nadrukkelijk open voor alle gelovigen.

We staan voor een cultuurverandering. Door de ontkerkelijking zijn actieve gelovigen een minderheid geworden. We ontdekken weer dat actieve gelovigen allereerst leerlingen van Jezus Christus zijn. Dat betekent levenslang leren in verbinding met Jezus de leraar. Voor benedictinessen en benedictijnen is dit een vanzelfsprekend gegeven. Hun kloosters zijn bedoeld als een school voor de dienst aan de Heer.

Zuster Hildegard Koetsveld osb, benedictines van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout, verkent met ons, vanuit haar rijke ervaring, wat het betekent leerling van de Heer te zijn en te groeien in Zijn dienst opdat wijzelf verkondigers van de Blijde Boodschap kunnen worden.

Iedere geïnteresseerde, gelovige, vrijwilliger in de parochie, beroepskracht, is hartelijk welkom.

Plaats: Benedictinessen klooster, de Onze-Lieve-Vrouweabdij, Zandheuvel 90 Oosterhout.

Middagmaaltijd: Voor de middagmaaltijd wordt u verzocht uw eigen brood mee te nemen. Voor soep en drinken wordt gezorgd.

Aanmelden: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt inschrijven via het formulier op de site van het Sint Franciscuscentrum.

Deelname: is gratis. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom.