Zaterdag 8 januari 2022, 9:30 – 16:00 uur. Bezinningsdag Hoe veranker ik het gebed in het dagelijks leven? Sint Franciscuscentrum van het bisdom Breda. Onze-Lieve-Vrouweabdij, Zandheuvel 90, Oosterhout

Op zaterdag 8 januari 2022 organiseert het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, een bezinningsdag in samenwerking met de Onze-Lieve-Vrouweabdij te Oosterhout. De bezinningsdag gaat over het verankeren van het gebed in het dagelijks leven. We beginnen met de eucharistieviering om 9.30 uur en we eindigen om 16.00 uur.

Waarom is deze dag interessant?

Gebed is iets van grote eenvoud, maar we komen er vaak maar moeilijk toe, ook als we er wel naar verlangen. Het komt er niet van in ons jachtig bestaan en als we wel bidden gaan onze gedachten alle kanten op. We weten dat het gebed wezenlijk is voor iemand die leerling van de Heer wil zijn. Een leerling van Jezus Christus trekt met Hem op, luistert naar Hem en spreekt met Hem. Deze vertrouwvolle omgang met de Heer noemen we gebed, geeft richting aan ons handelen en is de basis van het missionair handelen van de kerk.

Onder leiding van zuster Hildegard maken we kennis met verschillende gebedsvormen, van persoonlijk gebed tot het getijdengebed. Zuster Hildegard Koetsveld osb laat zien hoe we het gebed een plaats kunnen geven in ons dagelijks leven. Zij vertaalde in 2019 het werk Communion and otherness van de bekende Grieks-orthodoxe theoloog John Zizioulas, metropoliet van Pergamum.

Deelname: Vanwege de 1,5 meter regel is er slechts plaats voor 12 deelnemers. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom.

Aanmelden: door het invullen van het aanmeldformulier op https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/bezinningsdag-over-gebed-olv-zuster-hildegard