‘Ik heb lief met het wonder. Onderweg met Willem Barnard’. Protestantse Gemeente Ginneken. Romenyhuis of Mariëndal, Duivelsbruglaan 11 of 13, Breda

‘Gelovige ongelovige’ of ‘ongelovige gelovige’, zo omschreef dichter en schrijver Willem Barnard (1920-2010) zichzelf. Hij nam het op voor de betekenis van beelden, verhalen en mythen. Juist daarin komt het ‘grensgebied’ van het leven tot uitdrukking: waar het om gaat. Ook de bronnen van kerk en geloof zocht hij daar. Hoezeer ook een mens van zijn geseculariseerde tijd, Barnard had er een hard hoofd in dat we het zonder verhalen en mythen wel zouden redden. Wat ons aangrijpt onderweg of zelfs draagt, wat gemeenschap sticht: het moet taal krijgen die deze werkelijkheid optilt. Met de ratio alleen of met exacte wetenschap alleen lukt dat niet. De ‘onttoverde wereld’ was hem te kil; een dichter moet ‘signalen opvangen van het geheim’.

Ter gelegenheid van Barnards honderdste geboortejaar maken we dit najaar een reis door het universum dat zijn veelzijdige oeuvre is. Het omvat niet alleen poëzie en kerkliederen, maar ook toneel, rituelen, gebeden, notities bij Bijbelboeken, essays en dagboeken. Barnard was tegelijk een artistiek multi-talent en een hedendaagse, eigenzinnige kerkvader. Tijdens elke middag staan één of meer karakteristieke teksten uit zijn werk centraal. Voorbereiding is niet nodig.

Begeleiding: ds. Eward Postma

Data en tijd: vier middagen, nog in te plannen