Donderdag (10:00-12:00 uur) en vrijdag (19:00-21:00 uur). “Leerling van Jezus’, gespreksgroepen voor jong-volwassenen. Ontmoetingsruimte Parochie Breda Centrum, Sint Antonius kathedraal, Sint Janstraat 8, Breda

Op 23/24 september starten we weer met de gespreksgroepen voor jong-volwassenen ‘Leerling van Jezus’ in de Parochie Breda Centrum. Elke maand komen we bij elkaar om te ontdekken hoe we een leven als leerling van Jezus kunnen leiden. Omdat afgelopen jaar door corona vrijwel alle bijeenkomsten waren komen te vervallen, pakken we het programma van toen weer op.

We kijken naar de apostel Paulus en zijn brieven aan jonge christelijke gemeenschappen. Hij bemoedigt ze om in de voetstappen van Jezus te treden: “Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.” (1 Kor. 11, 1). Hoe hebben de eerste christenen vorm gegeven aan het christen-zijn? Met welke vragen leefden zij en tegen welke problemen en keuzes liepen ze aan? We lezen steeds met elkaar een stuk uit een brief van Paulus, waar vervolgens kort iets over wordt uitgelegd. Daarna bespreken we aan de hand van concrete vragen met elkaar wat de woorden van Paulus voor ons eigen geloofsleven betekenen.

Data: De tien bijeenkomsten vinden plaats op donderdagochtend (10.00-12.00 uur) of vrijdagavond (19.00-21.00 uur): 23/24 sep., 21/22 okt., 18/19 nov., 16/17 dec., 20/21 jan., 17/18 febr., 17/18 mrt., 21/22 apr., 19/20 mei en 23/24 juni. Jullie zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Aanmelden: door een mail aan Steven van Roode, info@parbc.nl; geef daarbij ook aan op welke dag je aan de bijeenkomsten deel wil nemen.