Zondag 24 januari, 12:00 – 13:00 uur. ‘Geloven-Nu’, gespreksgroep over leven en eigentijds geloven voor jongeren van 18-25 jaar. Protestantse Gemeente Prinsenbeek. Online bijeenkomsten tijdens de lockdown

Vanaf 2019 trekt een aantal jonge mensen op om na te denken over leven en geloven in deze tijd. We bieden een open zoektocht aan, waarin we zoeken naar verdieping én vragen en inspiratie delen. Alle belangstellenden uit de leeftijdsgroep, binnen en buiten de kerk, zijn welkom. We komen eenmaal in de zes weken in overleg op zondag van 12:00 – 13:00 uur bij elkaar.

Aanmelden: belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ds. Evelyn Quaak, pastor@hetkruispunt.org.

Na aanmelding ontvang je een link voor de Zoom-sessies.

Woensdag 27 januari, 19:30 – 21:30 uur. Focusgroep – Ontmoeting 25-35 jaar. Protestantse Gemeente Prinsenbeek. Locatie: bij één van de deelnemers. Online bijeenkomsten tijdens de lockdown

In het afgelopen seizoen zijn een aantal twintigers en dertigers uit Prinsenbeek en regio midden Brabant samen gekomen om elkaar te ontmoeten en te praten over hun levens- en geloofsvragen. De deelnemers brengen zelf hun gespreksonderwerpen in. Wij komen iedere laatste woensdagavond van de maand van 19:30-21:30 uur bij elkaar in huiselijke kring. Nieuwe jonge mensen die willen kennismaken zijn van harte welkom.

Aanmelden belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ds. Evelyn Quaak, pastor@hetkruispunt.org

Na aanmelding ontvang je een link voor de Zoom-sessies.

 

Maandag 1 februari, 19:45 uur. Praktische leergang christelijke meditatie. Protestantse Gemeente Prinsenbeek, Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Deze avond is vanwege de corona-maatregelen uitgesteld naar maandag 10 mei.

Voor iedereen die binnen en buiten de kerk op zoek is naar meditatie en bezinning. Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Hoe kan ik groeien in liefdevol leven? Vele mensen vóór ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Novicemeesters en coaches uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg gegaan zijn; wat hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn. In de kring maken we kennis met de vijf stappen op de geestelijke weg die zij onderscheiden en we er voegen een eigentijdse zesde stap aan toe. We werken met de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige’ van Corinne Groenendijk, waarin teksten en beelden uit de christelijke traditie ons de weg wijzen. De opbouw van deze serie avonden helpt om de geestelijke weg voor onszelf te verkennen. Deelnemers van Vacare uit het vorige seizoen worden van harte uitgenodigd ook aan te sluiten.

Vervolgdata: na de avond op 10 mei nog 4 data, nog af te spreken.

Kosten € 20,00 inclusief werkboek.

Aanmelden: bij ds. Evelyn Quaak, pastor@hetkruispunt.org

 

Vervolg thema-avonden ‘Proef het Goede Leven’. Protestantse Gemeente Prinsenbeek, Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek 

Najaar2020 is al een aantal avonden gehouden in dit kader. Na de jaarwisseling vervolgen we deze serie:

  • Donderdag 18 februari, 20:00-22:00 uur. Het goede leven in de bijbel. Online bijeenkomst. We lezen deze avond samen een Bijbelgedeelte volgens de methode van contextueel Bijbellezen. Dit is een methode waarbij je het bijbelverhaal betrekt op je eigen verhaal en vervolgens aan de slag gaat met daadwerkelijke verandering. Welke invulling geeft de tekst die we lezen aan ‘het goede leven’ en wat betekent dit voor ons eigen leven? Aanmelden: vóór 12 februari bij ds. Evelyn Quaak, pastor@hetkruispunt.org. Na aanmelding ontvangt u op de dag zelf een digitale link voor ZOOM, waardoor u op uw eigen computer of tablet via beeld en geluid met elkaar kunt communiceren.
  • Maandag 8 en 22 februari, 20:00-22:00 uur (inloop: 19:45 uur). Het goede leven in de theologie: Groen Geloven. Online bijeenkomsten. In twee avonden gaan we op zoek naar wat we in de Bijbel en theologie vinden over duurzaam leven aan de hand van het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort. Het zal verrassend blijken dat je in de Bijbel al een heel andere omgang met de natuur ziet, waar wij in de loop van de eeuwen verder bij vandaan geraakt zijn. De avonden worden begeleid door Niels den Toom, theoloog en onderzoeker bij de PThU. Aanmelden: tot 2 februari bij ds. Evelyn Quaak, pastor@hetkruispunt.org Na aanmelding ontvangt u op de dag zelf een digitale link voor ZOOM, waardoor u op uw eigen computer of tablet via beeld en geluid met elkaar kunt communiceren.
  • Maandag 15 maart, 20:00-22:00 uur. Het goede leven in de literatuur: Mischa. Online bijeenkomst. Een onbezorgde weduwe heeft een goed leven. Dan wordt haar zoon opgepakt door de politie en komt zij in een rollercoaster terecht die alles wat zij verwachtte van het leven omver gooit. We lezen thuis het boek ‘Mischa’ van Hans Munsterman en praten op één avond na over het leven, over schuld en vergeving, en over herleven. Aanmelden: vóór 25 februari bij ds. Evelyn Quaak, pastor@hetkruispunt.org. Na aanmelding ontvangt u op de dag zelf een digitale link voor ZOOM, waardoor u op uw eigen computer of tablet via beeld en geluid met elkaar kunt communiceren.
    Wilt u het boek zelf bestellen in de boekhandel of bij de bibliotheek? 
  • Donderdag 22 april, 20:00 uur (inloop 19:45). Het goede leven in de film, Green Book. Het drama rond een zwarte meesterpianist (Mahershala Ali) en zijn witte chauffeur (Viggo Mortensen), die in de jaren zestig samen voor een concerttour door het racistische zuiden van de VS rijden, kreeg in totaal drie Oscars, waaronder die van beste film in 2019. Green Book is een op feiten gebaseerde roadmovie, die contrasten toont maar vooral suggereert dat het allemaal wel goed komt. Deze film, die uitnodigt tot een glimlach, roept in onze tijd waarin racisme oplaait ook vragen op. Aanmelden vóór 19 april. Kosten: een vrijwillige bijdrage bij de uitgang
  • Donderdag 20 mei, 20:00 uur. Het goede leven in de filosofie: Spinoza en de weg naar geluk. Spinoza was niet alleen een revolutionair denker, maar bovenal een filosoof van de levenskunst. Bij Spinoza krijgt het idee van vrijheid van meningsuiting voor het eerst goed vorm. Hij is ook de filosoof die God bevrijdt uit zijn theologische harnas en die de moderne wetenschap serieus neemt. Door zijn radicale ideeën wordt hij als een voorloper van het moderne denken gezien. We volgen hem op zijn zoektocht naar ‘het ware goede’. Na een inleiding door ds. Evelyn Quaak-Kloet praten we na in kleinere groepjes. Aanmelden: vóór 18 mei bij ds. Evelyn Quaak (pastor@hetkruispunt.org). Kosten: een vrijwillige bijdrage bij de uitgang. De avond gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Wanneer we nog niet in groter verband samen kunnen komen zal de avond via een podcast en digitaal napraten beschikbaar zijn.