Bij het jaarthema, ‘Neem de tijd’

We leven in een bijzondere tijd. Veel van wat vanzelfsprekend was, is anders geworden. Ons dagelijks leven wordt bepaald door wat is en wat kan. Het beïnvloedt ons levensgevoel: Dit is de tijd die we in handen hebben. Wat is van waarde? Maar ook: Ons leven is een van God gegeven geschenk. Hoe gaan we daarmee verder?

Gelukkig kunnen we elkaar weer ontmoeten en vieren we op een nieuwe en vertrouwde manier. Wij verheugen ons erop om velen van u opnieuw of voor het eerst te verwelkomen in het Kruispunt. Laten we de tijd nemen om onze dankbaarheid en wat ons bezighoudt te delen. En kiezen voor ademruimte in onze drukte en in de beperkingen die we ervaren in het dagelijkse leven thuis, op het werk of op school. Samen willen we graag een nieuwe start maken door stil te staan bij vragen die onze tijd en samenleving oproepen. En een gelovig perspectief zoeken, een weg naar de toekomst. 

In de Protestantse gemeenschap van Prinsenbeek bieden we van harte een gastvrije ruimte om samen op te trekken en de liefde van Jezus Christus te verkennen en te delen, binnen wat kan en mag. Zo is er een thema-avond, een leeskring, een korte cursus. Maar ook tijd om te verstillen in een meditatieve viering. En de kans in gesprek te gaan na een dienst, groepsactiviteit of film. Daarnaast nodigen we u dit seizoen uit om zich aan te sluiten bij een ontmoetings- of verdiepingskring, waarin u rond de maaltijd een seizoen lang met elkaar op kunt trekken, elkaar beter kunt leren kennen en inspireren. U vindt een grote diversiteit van mogelijkheden tot verdieping en ontmoeting, gericht op jong en ouder. Het gehele aanbod is open voor mensen in Prinsenbeek e.o. We hopen zelfs dat u mensen uit uw omgeving uitnodigt, om met dorpsgenoten te zoeken naar een goed leven en naar zingeving. Gemeenschap ontstaat in ontmoetingen, in het leven delen zoals het op je afkomt. Van harte welkom!

De foto bij dit jaarprogramma is met toestemming overgenomen van igniswebmagazine.nl

Nota bene:

Tevoren aanmelden is bij alle activiteiten noodzakelijk en kan via verdieping@hetkruispunt.org. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Annet Sneep, tel. 076- 5310135. Alle activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de geldende richtlijnen vanwege corona. Activiteiten of randvoorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. De meest actuele informatie vindt u steeds op www.hetkruispunt.org. De werkgroep Verdieping en Ontmoeting bestaat uit Gerard van Wingerden, Annet Sneep, Niels den Toom en (in de voorbereiding) ds. Evelyn Quaak-Kloet.

Dit najaar de volgende activiteiten:

Gespreksgroepen voor (jong-volwassenen):

Zondag 5 september, 12:00-13:00 uur. Geloven Nu – Gespreksgroep over leven en eigentijds geloven. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Voor jongvolwassenen (19-25 jaar) en mensen die overwegen belijdenis te doen. Vanaf 2019 trekken een aantal jonge mensen samen op om na te denken over leven en geloven in deze tijd. We gaan een open zoektocht aan, waarin we zoeken naar verdieping en zowel vragen als inspiratie delen. Deze groep is open voor alle belangstellenden uit die leeftijdsgroep, binnen en buiten de kerk. Vervolgdata: eenmaal per 6 weken, data in overleg. Aanmelden: bij ds. Evelyn Quaak, email: quaakkloet@gmail.com

Woensdag 1 september, 19:30 uur. Focus – ontmoeting 25-35 jaar. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

In het afgelopen seizoenen zijn een aantal twintigers en dertigers uit Prinsenbeek en regio Midden-Brabant samengekomen om elkaar te ontmoeten en te praten over hun levens- en geloofsvragen. Deelnemers brengen zelf gespreksonderwerpen in. Nieuwe jonge mensen die willen kennismaken zijn van harte welkom. Begeleiding door ds. Evelyn Quaak-Kloet. Vervolgdata: 1 x per 4 à 6 weken op zondag van 12.00-13.30 uur. Aanmelden: bij ds. Evelyn Quaak, email: quaakkloet@gmail.com

 

Andere activiteiten:

Vrijdag 24 september (15:30 uur) – zondag 26 september (14:00 uur). Kloosterweekend Berkel-Enschot

Op zoek naar een moment van verstilling en verdieping in de ruimte van een klooster, gaan we opnieuw naar de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Er is ruimte voor persoonlijke bezinning en de vrijheid om te delen met elkaar wat je delen wilt (of niet). Het thema is: Vertrouwen. We zoeken samen in stilte en met behulp van diverse werkvormen naar een gelovig perspectief op leven met wat was, wat is en komt. Er is plaats voor maximaal 10 personen. Aanmelden: via verdieping@hetkruispunt.org. Informatie: Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Annet Sneep, tel. 076- 5310135.

 

Leeskring ‘Eenvoudig leven’. Begeleiding door ds. Chantal Kok-Schaap

‘Eenvoudig leven’ is een bundel over thema’s als duurzaamheid en levensstijl. In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Wie in dat besef de Bijbel leest, voelt de vragen boven komen: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? In dit boek slaan de auteurs een brug tussen Bijbel en actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. ‘Eenvoudig leven’ geeft diepe vreugde en opent nieuw perspectief. Beknopte interviews illustreren hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Dit boek is geschreven door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen en Jacques en Paul Schenderling. Deelnemers lezen thuis gedeelten uit het boek. Op de avond zelf praten we door aan de hand van gespreksvragen. Begeleiding door ds. Chantal Kok-Schaap.

Data en tijden: donderdagen 14 & 28 oktober en 11 november, steeds om 20:00 uur. Plaats: Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek. Aanmelden: via verdieping@hetkruispunt.org  Informatie: Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Annet Sneep, tel. 076- 5310135.

 

Woensdag 17 november, 20:00 uur (koffie vanaf 19:30 uur). Filmavond ‘Honeyland

Honeyland’ is een wonder van een film over de omgang met de natuur en met elkaar. Hatidze speurt in Noord-Macedonië duizelingwekkend steile bergflanken af, op zoek naar bijenkolonies die zich verschanst hebben in de rotsen. Haar leven, haar passie en haar inkomen zijn de wilde bijen die ze met veel zorg en volgens oude tradities teelt. Neem de helft van de honing, en laat de andere helft voor de bijen – is haar gouden regel. Haar leven wordt ernstig verstoord wanneer een rumoerige familie arriveert met een oude caravan, zeven onhandelbare kinderen en een kudde koeien. De documentaire van Tamara Kotevska en Ljubomir Stefanov kreeg twee Oscar-nominaties, voor Beste Documentaire én Beste Buitenlandse Film.

Plaats: Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek.  Aanmelden: via verdieping@hetkruispunt.org.

Informatie: Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Annet Sneep, tel. 076- 5310135.

 

Woensdag 25 november, 20:00 uur. Thema-avond Rust en balans in de opvoeding. Begeleiding door Esther Monster, gezinscoach en ouderling

Voor mensen die willen nadenken over (groot)ouderschap in onze drukke en prestatiegerichte maatschappij. Samen vorm je een gezin en het runnen van een modern gezinsleven probeer je zo goed mogelijk te doen. Dat valt niet mee door alle prikkels die op je afkomen in je werk, op school, in relaties en ook vanuit de media en maatschappij. Hoe kun je op een evenwichtige manier met deze prikkels omgaan? Vragen waar we als ouders/grootouders op een interactieve manier bij stil willen staan, zijn:

  • Hoe breng je meer rust en harmonie in het gezin?
  • Hoe leer je om als gezin in verbinding te blijven als er frustraties en emoties zijn door ‘lastig’ gedrag van een kind?

Uitgangspunt is: Waar je je niet bewust van bent, kun je niet veranderen! Samen kunnen we verkennen en delen wat wel werkt bij (elkaar) grootbrengen. De begeleiding is door Esther Monster, gezinscoach en ouderling. Meer informatie: tel. 06-1272 5676.

Plaats: Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek.  Aanmelden: via verdieping@hetkruispunt.org