Bij het jaarthema, ‘Neem opnieuw de tijd!’

In de Protestantse gemeenschap van Prinsenbeek bieden we van harte een gastvrije ruimte om samen op te trekken en de liefde van Jezus Christus te verkennen en te delen. U vindt een grote diversiteit van mogelijkheden tot verdieping en ontmoeting, gericht op jong en ouder. Het gehele aanbod is open voor mensen in Prinsenbeek e.o. We hopen zelfs dat u mensen uit uw omgeving uitnodigt, om met dorpsgenoten te zoeken naar een goed leven en naar zingeving. Gemeenschap ontstaat in ontmoetingen, in het leven delen zoals het op je afkomt. Van harte welkom!

(NB: De foto bij dit jaarprogramma is met toestemming overgenomen van igniswebmagazine.nl)

Dit voorjaar de volgende activiteiten:

1. Gespreksgroep voor (jong-)volwassenen Focus – Ontmoeting 25-35 jaar. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

In het afgelopen seizoenen zijn een aantal twintigers en dertigers uit Prinsenbeek en regio Midden-Brabant samengekomen om elkaar te ontmoeten en te praten over hun levens- en geloofsvragen. Deelnemers brengen zelf gespreksonderwerpen in. Nieuwe jonge mensen die willen kennismaken zijn van harte welkom. Begeleiding door ds. Evelyn Quaak-Kloet. 

Frequentie: 1 x per 4 à 6 weken op zondag van 12.00-13.30 uur. 

Plaats: Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Aanmelden: bij ds. Evelyn Quaak, email: quaakkloet@gmail.com

2. Woensdag 26 januari, 20:00 uur. Filmavond ‘Nomadland’. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek 

‘Nomadland’ is een Amerikaanse dramafilm, waarin Fern, een vrouw van in de zestig, alles kwijtraakt door de kredietcrisis. Ze besluit te gaan reizen in een busje door Amerika. Als een moderne nomade reist ze door een veranderend land en heeft ze allerlei ontmoetingen. Een film met goede dialogen, mooie beelden, een sterke hoofdrolspeelster. De film kreeg drie Oscars, waaronder een voor de beste film.

3. Woensdagen 23/2, 9/3 en 23/3, 20:00 uur. Leeskring ‘Leven met de tijd – als je iedere dag ouder wordt’. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek 

Ongemerkt kom je in de tweede levenshelft. De een heeft het gevoel dat het leven daarna vooral achteruit gaat. Een ander gelooft niet in ouder worden. Hoe je kijkt naar de tweede levenshelft maakt veel uit voor hoe je het zult beleven. In deze kring willen we delen en denken over die tweede levenshelft. Hoe kijken we ernaar? Hoe gaan we ermee om? We laten ons inspireren door een mooi boek van Frits de Lange, Eindelijk volwassen – de wijsheid van de tweede levenshelft. Aanschaf van het boek is niet nodig, maar kan wel verdieping geven aan de cursus. (Als je het boek wilt hebben, dan graag zelf aanschaffen) 

De kring wordt geleid door Niels den Toom, onderzoeker en geestelijk verzorger.

4. Zondag 3 april. Museum bezoek

Nadere informatie volgt nog.

5. Woensdag 20 april. Gastspreker: Alain Verheij

Van de website van Alain Verheij:

“Hoe praat een seculiere cultuur over religie? Welke invloed heeft geloof in het politieke speelveld? Kan de Bijbel vandaag nog relevante lessen bieden aan een weldenkende 21ste-eeuwer? Wat is de link tussen eeuwenoude tradities en de berichten die je vandaag en morgen in de media ziet? Daar kan ik uren over praten.”

Via Twitter en ik-boeken weet Alain Verheij prikkelend en verfrissend te laten zien wat geloven vandaag kan betekenen. Hij richt zich vooral op de 30/40-ers, maar iedereen is welkom. Nadere informatie over deze avond volgt nog.

6. Donderdag 12 mei. Bezoek aan de St. Paulus abdij / Chemin Neuf

Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping. Haar spiritualiteit is geworteld in de Ignatiaanse traditie en de ervaring van de charismatische vernieuwing. Tijdens ons bezoek zullen we hierover nog veel meer horen. Daarnaast is er ook een bezoek aan de Abdij.

7. Zondag 26 juni. Gastpredikant: ds. Wielie Elhorst, Bussum

Op 30 juni 2020 was hij te gast in het EO-programma De Kast, de Kerk en het Koninkrijk, waarin hij vertelde hoe hij als predikant strijdt voor een plek in de kerk voor mensen die afwijken van de heteronorm. Hij nam onze uitnodiging graag aan om over zijn missie te vertellen tijdens de kerkdienst.

Van harte aanbevolen!