Deze gesprekskring ging vorig jaar niet door vanwege Corona. Nu een reprise. We bespreken bekende en onbekende gelijkenissen of parabels, meestal bijbelse maar ook uit andere bronnen. Hoe werden ze vroeger geïnterpreteerd en wat kunnen we ermee in ons eigen leven? Ze dagen de lezer uit een eigen standpunt in te nemen. Dat maakt parabels uitermate geschikt voor een gesprek. Ook verbindingen met kunst en cultuur zijn snel gemaakt. Elke middag bespreken we een bepaalde parabel / gelijkenis. Inleider op alle bijeenkomsten is dr. Koen Holtzapffel. Tijdens de startbijeenkomst op 6 september bespreken we van Gogh en de gelijkenis van de Zaaier (Marcus 4: 1-20). Welke gelijkenissen tijdens de laatste twee middagen dit najaar besproken worden, wordt later ingevuld.

Data en tijd: 6 september, 4 oktober, 8 november en een aantal data in 2022, alle bijeenkomsten om 15:00 uur

Plaats: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Informatie en aanmelden: via jennievandorp@hetnet.nl