‘GELIJKENISSEN / PARABELS IN DE BIJBEL’: JAARPROGRAMMA REMONSTRANTSE GEMEENTE BREDA

Het vervolg van onze open gesprekskring over parabels en gelijkenissen waarmee we september 2020 startten. Maar u hoeft de bijeenkomsten in het afgelopen jaar niet gevolgd te hebben als u nu wilt aansluiten. Ook ‘zijinstromers’ zijn van harte welkom! We bespreken bekende en onbekende gelijkenissen of parabels, meestal bijbelse maar ook uit andere bronnen. Hoe werden ze vroeger geïnterpreteerd en wat kunnen we ermee in ons eigen leven? Elke middag bespreken we een bepaalde parabel / gelijkenis. Ze dagen de lezer uit een eigen standpunt in te nemen. Dat maakt parabels uitermate geschikt voor een gesprek. Ook de verbindingen met kunst en cultuur zijn snel gemaakt. Inleider op alle bijeenkomsten is dr. Koen Holtzapffel. We starten met de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15), daarna met de gelijkenis van de Zaaier (Marcus 4). Welke gelijkenissen tijdens de laatste twee middagen besproken worden, is nu nog niet bekend.

Data en tijd: 8 maart, 10 mei en 14 juni, alle bijeenkomsten om 15:00 uur

Plaats: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Informatie en aanmelden: via jennievandorp@hetnet.nl