‘Gelijkenissen en parabels in de bijbel’. Inleider: dr. Koen Holtzapffel. Remonstrantse Gemeente Breda. Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda

We vervolgen de gesprekskring van vorig jaar, toen enkele malen onderbroken vanwege Corona-maatregelen. We bespreken bekende en onbekende gelijkenissen of parabels, meestal uit bijbelse maar ook uit andere bronnen. Hoe werden ze vroeger geïnterpreteerd en wat kunnen we ermee in ons eigen leven? Ze dagen de lezer uit een eigen standpunt in te nemen. Dat maakt parabels uitermate geschikt voor een gesprek. Ook verbindingen met kunst en cultuur zijn snel gemaakt. Elke middag bespreken we een bepaalde parabel / gelijkenis. Inleider op alle bijeenkomsten is dr. Koen Holtzapffel. Welke gelijkenissen vandaag besproken wordt, is nu nog niet bekend.

Data en tijd: maandagen 7/2, 7/3, 4/4 en 9/5, steeds om 15:00 uur.

Plaats: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda.

Opgave en informatie: mw. Jennie van Dorp (jennievandorp@hetnet.nl).