Bij het jaarthema: Van U is de toekomst:

We leven in een buitengewoon onzekere tijd. Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Want, in de woorden van de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, ds. René de Reuver: “Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.

We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, en waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die komt. Dat vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu.”

Die ontspanning kan ons enorm helpen. Daar waar het gaat om de kerk, daar waar het gaat om ons eigen leven, en daar waar het gaat om de samenleving. Neem onze schepping. Ik zie een houding van bijna onverschilligheid, ‘het zal allemaal wel meevallen’, én een houding van activisme: we moeten de boel redden. Wij geloven dat de schepping in Gods hand ligt. Als we belijden dat we geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moeten we ons daarvoor inzetten, maar dat mag met een ontspannen houding. Die combinatie van betrokkenheid en ontspanning haalt je weg uit de onverschilligheid én uit de kramp. ‘Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje’, is de uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven. God zal ook voor zijn kerk zorgen, dat ontspant enorm.”

 

Dit najaar de volgende activiteiten:

 

Gespreksgroepen voor (jong-volwassenen):

Donderdagavond, 19:30 – 21:00 uur. Sp!rit2, een gespreksgroep voor twintigers en (begin-) dertigers. Om de drie weken. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda (Online tijdens lock down)

Wij komen elke drie weken bij elkaar. Aan de hand van een door de groep gekozen boek praten we over wat ons bezighoudt en welke rol geloof daarin speelt. In september kiezen we het boek dat we dit najaar zullen bespreken. De grootte van de groep varieert een beetje (afhankelijk van stages en werk). Meestal zijn we met zo’n 7-8 deelnemers. Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Ton van Prooijen (06-29283935 | ds.vanprooijen@pknbreda.nl). Je bent van harte welkom!

Dinsdagavond, 20:00 – 21:15 uur. Johannesgroep – zinvol leven voor dertigers! Om de zes weken. Thuis bij één van de deelnemers (Online tijdens lockdown)

Wij zijn een open groep van dertigers. Meestal zijn we met ongeveer 7 deelnemers, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Om de zes weken komen we bij elkaar en praten we over geloofs- en zinsvragen. Hoe kan je je geloof handen en voeten geven? Hoe geef je zingeving een plek in je gevulde leven? Om 20 uur entree via Teams of Zoom, 20.15 start gesprek. Rond 21.15 ronden we het gesprek af. We treffen elkaar thuis bij een van de deelnemers (tijdens lockdown gaan we online). Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Saskia van Meggelen (06-22576592 | saskiavanmeggelen@gmail.coml). Je bent van harte welkom!

 

Andere activiteiten:

Woensdag 22 september, 18:00 uur. Vredesmaaltijd, gespreksleiding ds Roel Knijff. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda

In de vredesweek houden we een vredesmaaltijd. De eerste keer weer samen eten sinds de pandemie. Het wordt een bijzondere maaltijd; in het kader van de internationale Vredesweek, een jaarlijkse week van bezinning en actie ten behoeve van vrede. Iedereen kan mee-eten. Kerk open om 17:30 uur, om 18:00 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 5. Vooraf aanmelden via www.PKNBreda.nl/formulier

 

Orgelbespelingen door de organisten van de Johanneskerk. Presentatie en inleiding: ds. Saskia van Meggelen

Een serie van drie orgelbespelingen in de Johanneskerk. Ook dit najaar kunnen we weer samen naar orgelmuziek luisteren (en misschien zingen als dat weer mag vanwege Corona!). De verbindende teksten worden uitgesproken door ds. Saskia van Meggelen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Na afloop ontmoeten we elkaar bij de koffie in het Kerkenhuis! Voor thuisblijvers worden de avonden ook gestreamd zodat u ze ook online kan volgen. 

Data en tijden: dinsdagen 12 oktober, 9 november en 14 december; 19:30 – 21:00 uur. Plaats: Johanneskerk, Dreef 5, Breda

Organist en thema:

  • 12 oktober: Eric Wolfert, ‘Uw koninkrijk kome’
  • 9 november: Graham Kennett, ‘Tussen Reformatie en Allerzielen’
  • 14 december: Bart van Kammen, ‘Advent’

Aanmelden: indien dit vanwege Corona nog noodzakelijk is, wordt dit tzt gecommuniceerd.

 

Woensdag 20 oktober, 20:00 uur: Avond over Groene theologie. Gespreksleiding: ds. Joan van Kempen. Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda

U wordt van harte uitgenodigd om de avond over Groene theologie bij te wonen. Als Lucaskerk zijn we goed op weg met de buurttuin en andere “groene activiteiten” mét de buurt. Maar wat betekent het nu om de wissel te trekken en te gaan herbezinnen vanuit een theologie die “groen“ kleurt? De actualiteit van de klimaatverandering met alle extreme weersomstandigheden vraagt ons welke verantwoordelijkheid er bij onszelf ligt. Daarover denken we met elkaar n.a.v. het boek van Trees van Montfoort: “Groene Theologie”. 

Vooraf wordt er gekookt. Iedereen kan mee-eten. Kerk open om 17:30 uur, om 18:00 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 5. Vooraf aanmelden via www.PKNBreda.nl/formulier 

 

Woensdag 17 november, 20:00 uur. Filmavond in het kader van de zeven werken van barmhartigheid: ‘Kapsalon Romy’ (de zieken verzorgen). Inleiding en gespreksleiding: ds. Joan van Kempen. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda

Met frisse tegenzin past oma Stine op haar kleindochter Romy omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken. Oma, nog steeds actief als kapster, worstelt met beginnende Alzheimer. Romy vindt het niet leuk dat ze elke dag naar de kapsalon moet, maar alles wordt anders als oma Stine haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar toenemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich dat oma niet alleen op haar past, maar zij ook op oma. De band tussen de twee groeit terwijl oma steeds meer lijkt te veranderen: ze is liever dan anders, makkelijker, en ze vertelt over haar kindertijd in Denemarken. Romy staat oma zoveel mogelijk bij in het runnen van de kapsalon, maar als dat niet langer gaat trekt Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s grootste wens in vervulling te laten gaan. ds Joan van Kempen leidt de film in en praat met ons na.

Vooraf wordt er gekookt. Iedereen kan mee-eten. Kerk open om 17:30 uur, om 18:00 uur gaan we aan tafel.  De kosten zijn € 5. Vooraf aanmelden via www.PKNBreda.nl/formulier 

 

Woensdag 8 december, 20:00 uur. Jan Willem Scheurwater over het Weihnachtsoratorium van Bach. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda

Deze kerstmuziek zit vol muzikale symboliek. Bach schreef zijn vocale kerkmuziek vooral in de eerste vijf jaren na zijn benoeming tot Thomascantor in Leipzig (1723): wekelijks een nieuwe cantate en daar tussendoor het Magnificat, de Johannes- en Mattheuspassion, motetten, etc. In 1734 componeert hij zijn Weihnachtsoratorium. Hij maakt voor dit werk gebruik van eenmalige composities voor koninklijke kroningen en verjaardagen uit de voorafgaande jaren. De meeste koren en aria’s zijn bewerkingen van eerdere, niet-religieuze composities, zogenaamde ‘parodieën’, die vaak zelfs beter dan het origineel zijn. Bij dit hergebruik geeft Bach een nieuwe dimensie aan de eerdere composities, die ook met terugwerkende kracht een andere glans krijgen. We zullen ook zien hoe een hedendaags choreograaf uitbeeldt hoe het Weihnachtsoratorium een heilige dans is rondom de geschiedenis van de geboorte van Jezus.

Vooraf wordt er gekookt. Iedereen kan mee-eten. Kerk open om 17:30 uur, om 18:00 uur gaan we aan tafel.  De kosten zijn € 5. Vooraf aanmelden via www.PKNBreda.nl/formulier