Donderdag 7 januari , 20:00 uur. Online bijeenkomst over ‘Herkerken, het Nederlandse antwoord op HeartEdge?’. Inleiding ds T. van Prooijen

Sinds begin dit jaar laten wij ons in de Protestantse gemeenten van Ginneken en Breda mede inspireren door ‘HeartEdge’. Dit is een kerkelijke vernieuwingsbeweging in Engeland, geïnitieerd door dr. Samuel Wells, de voorganger van St. Martin-in-the-Fields in Londen. Hoe kun je als kerk relevant zijn voor gelovigen én voor de wereld?

Ook het boek “Herkerken” van Remmelt Meijer en Peter Wierenga doet voorstellen voor de toekomst van de kerk. Ze beschrijven de impact van de coronacrisis op de kerken en stellen dat dit een versterking is van de problemen waarmee kerken al veel langer te maken hebben. Wil de kerk toekomst hebben dan zal ze moeten ‘herkerken’. Het zal niet verbazen dat er veel parallellen met HeartEdge te zien zijn.

Het Online gesprek is bedoeld voor wie mee wil denken over hoe we als kerken ons ‘nieuwe normaal’ gaan invullen en daar ook mede vorm aan wil geven. Inleider is ds Ton van Prooijen. Opgave verplicht (vanwege Corona): bij Ton van Prooijen (ds.vanprooijen@pknbreda.nl) of Reinier Rijke (rj.rijke@gmail.com)

We werken met Zoom. Na opgave ontvangt u, kort voor de gespreksavond, een mail met de link en nadere instructies.

 

Donderdag 13 januari, 20:00 uur. Start online gespreksavonden over ‘Het geschenk’ van Edith Eger

Eind 2020 kwam het boek ‘Het geschenk – 12 lessen die je leven kunnen redden’ uit. Schrijfster is de Amerikaanse psychologe en Holocaust overlever, Dr. Edith Eger. Zij schreef deze praktische gids om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten ‘Het geschenk’. In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.

Juist in deze coronatijd waarin we ons vaak opgesloten voelen, leert ze ons inzien dat wat er met ons gebeurt uiteindelijk niet het belangrijkste is, maar wat we ermee doen. Het boek bevat interessante aanknopingspunten om hierover met elkaar in gesprek te gaan. In de donkere dagen van januari organiseren we een aantal online gespreksavonden.

Data: woensdagen 13 en 27 januari en wellicht meer. Aanmelden: mail naar media@pknbreda.nl.

We werken met Zoom. Na opgave ontvangt u, kort voor de gespreksavond, een mail met de link en nadere instructies.

 

Donderdag 14 januari, 19.30 – 21.00 uur. Sp!rit2, een gespreksgroep voor twintigers en (begin-) dertigers. Om de drie weken. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda (tijdens lock down via Zoom)

Wij komen elke drie weken bij elkaar. Aan de hand van een bijbeltekst of een boekje praten we over wat ons bezighoudt en welke rol geloof daarin speelt. De grootte van de groep varieert een beetje (afhankelijk van stages en werk).

Meestal zijn we met zo’n 7-8 deelnemers. Dit jaar lezen we het Bijbelboek Marcus aan de hand van het boek Marcus voor iedereen van Tom Wright (in coronatijd via Zoom). Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Ton van Prooijen (06-29283935 | ds.vanprooijen@pknbreda.nl). Je bent van harte welkom!

 

Dinsdagavond 2 februari, 20:00 – 21:15 uur. Johannesgroep – zinvol leven voor dertigers! Om de zes weken.  Online tijdens lockdown

Wij zijn een open groep van dertigers uit de Protestantse Gemeente Breda. Meestal zijn we met ongeveer 7 deelnemers, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Om de zes weken komen we bij elkaar en praten over geloofs- en zinsvragen. Hoe kan je geloof handen en voeten geven? Hoe geef je zingeving een plek in je gevulde leven?

Na aanmelding krijg je een Zoom-link. Om 20 uur entree via Teams of Zoom, 20.15 start gesprek. Rond 21.15 ronden we het gesprek af. Als Corona voorbij is treffen we elkaar graag weer thuis bij een van de deelnemers. Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Saskia van Meggelen (06-22576592 | saskiavanmeggelen@gmail.coml). Je bent van harte welkom!

 

Woensdag 12 mei, 20:00 uur. Start van serie van 2 online gespreksavonden over ‘Oog in oog’ van Kick Bras. Gespreksleiding: ds. Joan van Kempen

Op de woensdagen 12 en 26 mei willen we ons gaan verdiepen in het boek ‘Oog in oog’ van Kick Bras. Het omvat teksten en beelden, gericht op de ervaring van de Eeuwige. Christelijke mystiek.  Hoe ervaren wij aan de hand van deze teksten en beelden onze band met de Eeuwige? Graag opgave vooraf: ds.vanKempen@PKNBreda.nl

Data en tijden zijn: 12 en 26 mei om 20:00 uur via Zoom. 

Dit schreef Kick Bras zélf over zijn boek: ‘Nu kijken wij nog in een wazige spiegel, maar straks staan wij oog in oog’. (Paulus in 1 Korintiërs 13:12). Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan wij kunnen genieten in woord én beeld, in poëzie, in preken, gebeden of visioenen, maar ook in beeldende kunst zoals de schilder- en beeldhouwkunst en de architectuur.’

In ‘Oog in oog’ presenteert en becommentarieert mystiekkenner Kick Bras teksten en kunstvoorwerpen uit verschillende eeuwen, uit diverse landen en joods-christelijke tradities. Hij ontsluit hun blijvende zeggingskracht en hij verbindt de verbale en visuele uitingen met elkaar als verwanten die allemaal op de Ene, op het goddelijke mysterie zijn gericht. In 55 hoofdstukken maakt de lezer een pelgrimsroute langs een schat aan kunstwerken en teksten van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. Aan bod komen centrale thema’s als de mystieke ervaring en Gods-en mensbeelden.

Dr. Kick Bras is theoloog en publiceert regelmatig over spiritualiteit.