Bij het jaarthema: Van U is de toekomst!

In de woorden van de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, ds. René de Reuver: “Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Dit voorjaar de volgende activiteiten:

1. Zeven wegen van barmhartigheid:

Met zes Leerhuisbijeenkomsten:

 • Woensdag 19 januari, 20:00 uur Lucaskerk. Voor de aarde zorgen: ZEVEN-Leerhuis Groene theologie (inl. ds. Joan van Kempen);
 • Dinsdag 15 februari, 16:00 uur Markuskerk. Vreemdelingen herbergen: ZEVEN-leerhuis met de film Adam (inl. ds. Ton van Prooijen);
 • Woensdag 16 februari, 20:00 uur Lucaskerk. Gevangenen bezoeken: ZEVEN-Leerhuis ‘God is een DJ’) (inl. ds. Marius v.d. Sar);
 • Woensdag 23 februari, 14:00 uur Markuskerk. Doden begraven: ZEVEN-Leerhuis vragen over uitvaartdiensten (inl. ds. Joan van Kempen);
 • Woensdag 16 maart, 20:00 uur Lucaskerk. Zieken bezoeken: ZEVEN-Leerhuis met de film Kapsalon Romy;
 • Zaterdag 14 mei, 15:30 uur Markuskerk: ZEVEN-voorstelling ‘Alle 7 Goed’ door Kees Posthumus.

en 4 zondagse thema-vieringen in de maand FEBRUARI:

 • Zondag 6 februari: Hongerigen Voeden, ZWO-dienst met ds. Eward Postma, 10:00 uur Laurentiuskerk Ginneken;
 • Zondag 13 februari: Naakten kleden. Ds. Joan van Kempen, 10:00 uur Markuskerk;
 • Zondag 20 februari: Maaltijd van de Heer. Ds Joan van Kempen (10:45 uur, Lucaskerk) en ds. Ton van Prooijen (10:00 uur, Markuskerk)
 • Zondag 27 februari: Vreemdelingen herbergen. Ds. Ton van Prooijen (10:00 uur, Markuskerk).

N.B.: Mochten de Corona-maatregelen het niet toelaten om ‘live’ bij elkaar te komen, dan gaan deze leerhuisactiviteiten niet door.

Aanmelden:

 • Voor de Leerhuisbijeenkomsten via deze link
 • Voor de vieringen via de link

Het volledige programma van het project ‘Zeven wegen van barmhartigheid’ vind u HIER

2. Gespreksgroepen voor (jong)-volwassenen:

Donderdagavond, 19:30 – 21:00 uur. Sp!rit2, een gespreksgroep voor twintigers en (begin-) dertigers. Om de drie weken in de Markuskerk, Hooghout 96, Breda (Online tijdens lockdown)

 • Deel dit op Facebook

Wij komen elke drie weken bij elkaar. Aan de hand van een door de groep gekozen boek praten we over wat ons bezighoudt en welke rol geloof daarin speelt. De grootte van de groep varieert een beetje. Meestal zijn we met zo’n 6-8 deelnemers. We lezen momenteel het boek “De zaaier, de koning en de erfgenaam” van Bart van Nes, over de gelijkenissen van Jezus.

Data: 6 & 27 januari, 17 februari, 10 & 31 maart, 21 april, 12 mei en 2 & 23 juni.

Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Ton van Prooijen (06-29283935 | ds.vanprooijen@pknbreda.nl). Je bent van harte welkom!

Dinsdagavond, 20:00 – 21:15 uur. Johannesgroep – zinvol leven voor dertigers! Om de zes weken. Thuis bij één van de deelnemers (Online tijdens lockdown)

 • Deel dit op Facebook

Wij zijn een open groep van dertigers. Meestal zijn we met ongeveer 7 deelnemers, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Om de zes weken komen we bij elkaar en praten we over geloofs- en zinsvragen. Hoe kan je je geloof handen en voeten geven? Hoe geef je zingeving een plek in je gevulde leven? Om 20 uur entree via Teams of Zoom, 20.15 start gesprek. Rond 21.15 ronden we het gesprek af. We treffen elkaar thuis bij een van de deelnemers (tijdens lockdown gaan we online). Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Saskia van Meggelen (06-22576592 | saskiavanmeggelen@gmail.coml). Je bent van harte welkom!

Dinsdag 1 februari, 19:00-19:45 uur. Start Leesgroep Samuel Wells. Online. Protestantse Gemeente Breda                           Het boek De toekomst die groter is dan het verleden: een nieuwe weg voor de kerk is een bundeling van lezingen van Samuel Wells. Daarin onderbouwt hij op een inspirerende en concrete manier de HeartEdge-gedachte. We starten een leesgroep die elke twee weken een hoofdstuk uit het boek bespreekt, via Zoom, op dinsdagavond van 19:00 tot 19:45 uur. Steeds volgens hetzelfde stramien: (1) wat raakt je, (2) waar loop je vast, en (3) waar zie je kansen voor onze gemeente? Aan het eind van de rit plannen we een live bijeenkomst waarin we alles wat bij (3) naar boven is gekomen zullen oogsten. Je bent van harte welkom om mee te doen, ook als je nog niet eerder betrokken bent geweest bij één van de HeartEdge-activiteiten. We starten op dinsdag 1 februari. Geef je van te voren even op bij Ton van Prooijen of Victor Witter. Het boek is uitgegeven bij Kok Boekencentrum en is in S’Amen (Gemeenteblad van de Protestantse Gemeente Breda) van januari 2022 besproken.

Data: 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 april. Afsluitende live bijeenkomst nog in te plannen.                  Aanmelden: ds. Ton van Prooijen (ds.vanprooijen@pknbreda.nl) of Victor Witter (witter.nelson@hetnet.nl).

3. Orgelconcert door Martin Mans. Johanneskerk

Woensdag 15 juni, 19:30 uur. Orgelconcert door Martin Mans. Presentatie en inleiding: ds. Saskia van Meggelen. Juni 2022, Johanneskerk, Dreef 5, Breda.

 • Deel dit op Facebook

Ook in 2022 kunnen we weer samen naar orgelmuziek luisteren. Dit keer wordt het orgel bespeeld door Martin Mans. De verbindende teksten worden uitgesproken door ds. Saskia van Meggelen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Na afloop ontmoeten we elkaar bij de koffie in het Kerkenhuis! De exacte datum en tijd worden nog bekend gemaakt. 

4. Lotgenotengroep ‘Leven na verlies’. Begeleiding ds. Joan van Kempen. Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda

Als je je partner of een andere dierbare verliest door de dood is dat een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders. Je betreedt een ‘land waar je de weg niet kent’, aldus de titel van een boekje over rouwverwerking. Je krijgt te maken met gevoelens en emoties van verdriet en gemis, boosheid en jaloezie. Als vanzelf komen er zin-  en levensvragen op: ‘wat heeft mijn leven (nu nog) voor zin?’, ‘Hoe moet ik verder?’ In het begin kun je nog wel met de naaste omgeving over veel dingen praten, maar naarmate de tijd verstrijkt, zo is de ervaring van velen, wordt het steeds stiller.

Met een gespreksgroep ‘Leven na verlies’ is er ruimte voor lotgenoten om de eigen ervaringen te delen met anderen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt. Het helpt om in een sfeer van veiligheid en vertrouwen je eigen verhaal kwijt te kunnen en te luisteren naar dat van een ander. Alleen al de herkenning (‘heb jij dat óók?’) doet vaak al goed’. De groep is bedoeld voor volwassenen die met de dood van een geliefde zijn geconfronteerd en voor wie dat meer dan 5 maanden geleden is gebeurd. De groep bestaat uit maximaal tien personen.

Mogelijke thema’s zijn: de periode vóór het afscheid, de uitvaart(dienst), wat gebeurt er als je rouwt, de wirwar van gevoelens, de reacties uit je omgeving, je eigen zin- en levensvragen, en uiteindelijk de vraag: wat geeft je de kracht om verder te gaan?

Data en tijd: vrijdagmiddagen 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, steeds van 14:00 – 15:30 uur.

Plaats: Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda.

Opgave en informatie: ds. Joan van Kempen (06-2962 1072; ds.vanKempen@PKNBreda.nl)

5. Lotgenotengroep ‘Leven na een scheiding’. Begeleiding ds. Joan van Kempen. Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda

Als je je partner verliest door een scheiding is dat een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders. En je moet dat alleen doen. Je krijgt te maken met gevoelens van boosheid, verdriet, schuldgevoel, eenzaamheid en jaloezie. Zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Als vanzelf komen er zin- en levensvragen op: ‘Mag je wel scheiden?’, ‘Hoe moet ik verder?’, ‘Wat is de zin van mijn leven?’

Daarom start de lotgenotengroep ‘leven na een scheiding’ om ruimte te bieden aan lotgenoten om de eigen ervaringen te delen met anderen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt. Het helpt om in een sfeer van veiligheid en vertrouwen je eigen verhaal kwijt te kunnen en te luisteren naar dat van een ander. Alleen al de herkenning (‘heb jij dat óók?’) doet vaak al goed’. De groep is bedoeld voor hen die 6 maanden of langer geleden gescheiden zijn. Na aanmelding vindt er een voorgesprek plaats om mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen. De groep bestaat uit maximaal tien personen.

Mogelijke thema’s zijn: de periode vóór de scheiding, de scheiding zelf, het omgaan met je ex, de wirwar van gevoelens, de reacties uit je omgeving, je eigen zin- en levensvragen, en uiteindelijk de vraag: ‘wat geeft je de kracht om verder te gaan?’

Data en tijd: wordt nog bekend gemaakt

Plaats: Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda.

Opgave en informatie: ds. Joan van Kempen (06-2962 1072; ds.vanKempen@PKNBreda.nl).